Portfolio investment in Poland – inflows and outflows in the 21st century. An analysis of pull factors for capital flows

Magdalena Broszkiewicz

Abstract

Factors which attract international capital flows are highlighted in the world literature in particular for foreign direct investment. For portfolio investment, these factors are considered to be more difficult to define and less binding because of the speculative character of the capital. The paper attempts to define the factors attracting capital in the form of portfolio investments to Poland in the years 2000–2015, with particular emphasis on the period of the international financial crisis. It is important to compare the effects of the inflow of portfolio investments to the Polish market to foreign direct investment in order to specify what actions should be undertaken to increase the attractiveness of the Polish market for portfolio investment.
Author Magdalena Broszkiewicz (ES / DF)
Magdalena Broszkiewicz,,
- Department of Finance
Other language title versionsInwestycje portfelowe w Polsce – napływ i odpływ w XXI wieku. Analiza czynników przyciągających kapitał
Journal seriesInternational Business and Global Economy, [Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2018
No37
Pages244-257
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishinwestycje portfelowe, rynek finansowy, Polska
Keywords in Englishportfolio investment, financial market, Poland
Abstract in PolishCzynniki przyciągające kapitał w przepływach międzynarodowych w literaturze światowej są wyróżniane w szczególności dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dla inwestycji portfelowych czynniki te są uznawane za mniej wiążące, a sam kapitał za spekulacyjny. Celem niniejszego artykułu jest próba zdefiniowania czynników przyciągających kapitał w postaci inwestycji portfelowych do Polski w latach 2000–2015 ze szczególnym uwzględnieniem okresu kryzysu na międzynarodowych rynkach finansowych. Artykuł porównuje także skutki napływu inwestycji portfelowych do Polski w omawianym okresie do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, aby wskazać na czynniki przyciągające inwestycje portfelowe na polski rynek finansowy.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.18.017.9390
Languageen angielski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back