Uwarunkowania dla budżetowania kosztów projektów

Marcin Klinowski

Abstract

The planning process should play an important role in the implementation of each project. An essential part of planning is budgeting which is a complex process. It requires a multidimensional and simultaneous analysis of both needs and limitations of project stakeholders. The purpose of this article is to present the complexity of the budgeting process of the project with particular regard to its considerations. In order to achieve the goal established first, the stages of budgeting project will be presented. Then the characteristics of determining its scope will be shown. At the end, the article describes ways to designate the project structure
Author Marcin Klinowski (MISaF / IR / KRC)
Marcin Klinowski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsConsiderations for budgeting the costs of projects
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No471
Pages194-202
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbudżetowanie projektu, definiowanie projektu, zarządzanie projektami
Keywords in Englishproject budgeting, project defining, management of projects
Abstract in PolishProces planowania powinien odgrywać istotną rolę w realizacji każdego przedsięwzięcia. Od planowania zależy w znacznym stopniu, czy projekt realizowany będzie efektywnie oraz czy spełni stawiane przed nim oczekiwania. Istotną częścią planowania jest przy tym budżetowanie, które jest procesem złożonym. Wymaga od kierownictwa wielowymiarowej i jednoczesnej analizy, z jednej strony, potrzeb oraz z drugiej – ograniczeń interesariuszy projektu. Celem artykułu jest prezentacja złożoności procesu budżetowania projektu, ze szczególnym uwzględnieniem jego uwarunkowań. Można też postawić tezę, że poprawne budżetowanie wymaga od kierownictwa dużej troski przy ustaleniu zakresu przedsięwzięcia oraz tworzeniu jego struktury. Aby osiągnąć założony cel oraz zweryfikować tezę, najpierw przedstawione zostaną etapy budżetowania projektu. Następnie zaprezentowana będzie charakterystyka ustalenia jego zakresu. Na koniec natomiast ukazane zostaną sposoby wyznaczenia struktury projektu
DOIDOI:10.15611/pn.2017.471.18
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41856
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Klinowski_Uwarunkowania_budzetowania_kosztow_projektow.pdf 329,76 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back