Raportowanie wewnętrzne kosztów outsourcingu w przedsiębiorstwie usługowym

Kinga Gogół , Zdzisław Kes

Abstract

The article presents the issue of building a management reporting system. To this end a company from medical sector was used facing a dilemma of outsourcing and insourcingu of medical services. Due to the growing market and the shortage of capacity the reserched company adopted a business model relying on commissioning services outside. This resulted in increased costs and in consequence in the decrease in profitability. In order to improve the financial situation the system of internal reporting was implemented in relations to the cost of medical services. In conjunction with it information needs, data sources and user information were defined, and the IT platform was chosen. The best solution for the subject was a spreadsheet MS Excel. The standard spreadsheet functions, such as tables or pivot graphs combined with VBA and SQL allowed for the creation of application providing automatically needed information to individual users.
Author Kinga Gogół (WUE)
Kinga Gogół,,
- Wrocław University of Economics
, Zdzisław Kes (MISaF / IR / KRC)
Zdzisław Kes,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsInternal reporting of outsourcing costs in service provider
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No472
Pages78-88
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishraportowanie zarządcze, usługi medyczne, outsourcing
Keywords in Englishmanagement reporting, medical services, outsourcing
Abstract in PolishW artykule podjęto zagadnienia budowy systemu raportowania zarządczego na przykładzie spółki sektora medycznego, która stanęła przed dylematem outsourcingu i insourcingu usług medycznych. Z uwagi na rozwijający się rynek oraz ograniczone zasoby badane przedsiębiorstwo przyjęło model biznesowy polegający na zlecaniu usług na zewnątrz. To doprowadziło do wzrostu kosztów, a w konsekwencji do spadku rentowności. W związku z potrzebą poprawy sytuacji finansowej wdrożono system raportowania wewnętrznego odnośnie do kosztów usług medycznych. Zdefiniowano potrzeby informacyjne, źródła danych oraz użytkowników informacji, a także dokonano wyboru platformy informatycznej. Najlepszym rozwiązaniem dla badanego podmiotu okazała się aplikacja arkuszowa wykorzystująca MS Excel. Funkcje arkusza kalkulacyjnego, takie jak tabele czy wykresy przestawne połączone z językiem VBA oraz SQL, pozwoliły na stworzenie aplikacji dostarczającej w sposób automatyczny istotnych informacji poszczególnym użytkownikom.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.472.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42052
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gogol_Kes_Raportowanie_wewnetrzne_kosztow_outsourcingu_w.pdf 1,08 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back