Działalność proekologiczna jako element społecznej odpowiedzialności banków

Dorota Bednarska-Olejniczak

Abstract

Banks are one of organisations most active in the field of CSR. Particularly vital element of their social responsibility is the pro-environmental activity. It can be limited to the simplest activities such as sponsoring or public relations, or cover more advanced forms – green economy and the creation of ecological offer. The aim of the article is to determine the essence and specificity of green banking and the analysis of the activities undertaken by selected banks in Poland in the area of protection of the environment. These activities allow to achieve the objectives focused to sustainable development and lead to the improvement of the financial results of banks. The article points out the place of the ecological activities of banks in their CSR strategies. The work includes desk research study involving analysis of subject literature on the topics of CSR, banking, green banking, marketing, and the analysis of source materials from websites of selected banks.
Author Dorota Bednarska-Olejniczak (ES / IM / DMM)
Dorota Bednarska-Olejniczak,,
- Department of Marketing Management
Other language title versionsPro-environmental activity as an element of social responsibility of banks
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No12 [CD]
Pages14-21
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, zielona bankowość, ekologia
Keywords in EnglishCorporate social responsibility, CSR, green banking, ecology
Abstract in PolishBanki są jednymi z organizacji najaktywniej działających w obszarze CSR. Szczególnie istotnym elementem ich społecznej odpowiedzialności jest działalność proekologiczna. Może ona ograniczać się najprostszych działań takich jak sponsoring czy public relations, lub obejmować także bardziej zaawansowane formy – eko-gospodarkę i kreowanie eko-oferty. Celem artykułu jest określenie istoty i specyfiki green bankingu oraz analiza działań podejmowanych przez wybrane banki w Polsce w zakresie ochrony środowiska. Działania te umożliwiają realizację celów ukierunkowanych na zrównoważony rozwój i wpływają na polepszenie wyników finansowych banków. Artykuł wskazuje miejsce działań proekologicznych banków w ich strategiach CSR oraz prezentuje przykłady dobrych praktyk z tego zakresu. W pracy wykorzystane zostały badania typu desk research obejmujące analizę literatury przedmiotu z zakresu CSR, bankowości, green bankingu i marketingu oraz analiza materiałów źródłowych prezentowanych na stronach internetowych wybranych banków.
URL http://www.pwe.com.pl/files/1676169416/file/mir12_2017_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-02-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back