The assessment of the suitability of equity investment funds for the investor. The use of distribution returns parameters

Iwona Dittmann

Abstract

The aim of this research was to show the possibilities and methods of applying the parameters of return distributions in assessing the suitability of an equity investment fund for an investor. The study was conducted for 15 Polish equity funds. The empirical return distributions were constructed on the daily quotation from the period 2005-2016 for 10 investment horizons. It was stated that: 1) due to the significant variability which can occur in the values of the parameters of the return distributions, the investor should not rely exclusively on the average values, 2) the choice of equity fund can be narrowed down to a group of 2 to 4 of the best based on all or most of the parameters of the return distribution, 3) the investor does not always have to choose between funds with the lowest risk and funds giving the possibility of the highest above-average returns, 4) there was equity fund, which should not be the object of an investor’s interest because of the worst parameters values.
Author Iwona Dittmann (ES / DF)
Iwona Dittmann,,
- Department of Finance
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No323
Pages24-39
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishfinanse osobiste, ocena odpowiedniości, fundusze akcyjne, rozkład stóp zwrotu, analiza porównawcza
Keywords in Englishpersonal finance, suitability assessment, equity mutual funds, return distribution, comparative analysis
Abstract in PolishCelem badania było ukazanie możliwości i metod użycia parametrów rozkładu stóp zwrotu w ocenie odpowiedniości funduszu akcyjnego dla inwestora. Badanie zostało przeprowadzone dla 15 polskich funduszy akcyjnych. Empiryczne rozkłady stóp zwrotu dla 10 horyzontów inwestycyjnych skonstruowano na podstawie notowań dziennych z lat 2005-2016. Stwierdzono m.in., iż: 1) wybierając fundusz akcyjny nie powinno się opierać wyłącznie na wartościach średnich parametrów rozkładu stóp zwrotu dla grupy funduszy akcyjnych, 2) wybór funduszu akcyjnego można zawęzić do grupy 2-4 najlepszych ze względu na wszystkie lub większość parametrów rozkładu stóp zwrotu; 3) inwestor nie zawsze musi wybierać między funduszami akcyjnymi o najmniejszym ryzyku a funduszami akcyjnymi dającymi szansę na najwyższe ponadprzeciętne stopy zwrotu; 4) istnieją fundusze akcyjne, które nie powinny być przedmiotem inwestycji inwestora ze względu na najniższe wartości wszystkich parametrów rozkładów stóp zwrotu.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_323/02.pdf
Languageen angielski
File
Dittmann_The_assessment_of_the_suitability.pdf 330,04 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back