Informacyjna rola podsystemu Business Intelligence w ZSIZ

Andrzej Bytniewski , Kamal Matouk

Abstract

The article presents the characteristics and the goals of the business intelligence subsystem in the enterprise and describes his informative role in an integrated management information system. An example of functional structure of business intelligence subsystem, review and comparison of selected manufacturers of integrated management information system has been characterized in the first part of the paper. Next the basic characteristics of selected BI on the Polish market has been analyzed
Author Andrzej Bytniewski (EaE / IES / DACIaQM)
Andrzej Bytniewski,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
, Kamal Matouk (EaE / IES / DACIaQM)
Kamal Matouk,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, ISSN 2083-1560, (B 7 pkt)
Issue year2017
No26
Pages121-131
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzintegrowane systemy informatyczne zarządzania (ZSIZ), Business Intelligence (BI), struktura podsystemu BI
Keywords in EnglishIntegrated Management Information Systems (IMIS), Business Intelligence (BI), Structure of the BI Subsystem
Abstract in PolishArtykuł przedstawia cechy charakterystyczne i cele podsystemu Business Intelligence (BI) w przedsiębiorstwie oraz opisuje jego informacyjną rolę w zintegrowa-nym systemie informatycznym zarządzania. W opracowaniu, poza przykładową funkcjo-nalną strukturą podsystemu BI, przedstawiono także przegląd i porównanie wybranych producentów zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania oraz zaprezento-wano podstawowe charakterystyki wybranych podsystemów BI istniejących już na pol-skim rynku
DOIDOI:10.17512/znpcz.2017.2.11
URL http://www.zim.pcz.pl/znwz/files/z26/11.pdf
Languagepl polski
File
Bytniewski_Matouk_Informacyjna_rola_podsystemu2017.pdf 835,26 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-07-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back