Equity release type of financial services in the context of the intergenerational justice principle

Małgorzata Solarz

Abstract

Innovative on the Polish financial market, equity release type of financial services do not remain neutral in terms of the intergenerational justice principle, which assumes that one generation should not live at the expense of another. The article constitutes a part of the discussion on the sustainable development concept, analyzed from the perspective of multidirectional financial transfers occurring within families. Its major purpose is to present the essence of equity release type services as well as discuss the dilemmas caused by them in the context of the intergenerational justice principle. The analysis and critical review of the subject literature and legislation in force were used in the course of the study. It was indicated that the assessment of financial decisions related to equity release services is of individual and ambiguous nature and also depends on the quality of everyday life financial risk management
Author Małgorzata Solarz (EMaT / DFaA)
Małgorzata Solarz,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsUsługi finansowe typu equity release w kontekście zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No397
Pages182-194
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishodwrócony kredyt hipoteczny, finanse osobiste, equity release, transfery międzypokoleniowe, sprawiedliwość międzypokoleniowa
Keywords in Englishreverse mortgage, personal finance, equity release, intergenerational transfers, intergenerational justice
Abstract in PolishInnowacyjne na polskim rynku finansowym usługi typu equity release nie pozostają neutralne wobec zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej, która zakłada, że jedno pokolenie nie powinno żyć kosztem innych. Artykuł wpisuje się w nurt dyskusji na temat koncepcji zrównoważonego rozwoju, analizowanej z punktu widzenia wielokierunkowych transferów finansowych, zachodzących w rodzinach. Jego głównym celem jest zaprezentowanie istoty usług typu equity release oraz ukazanie dylematów, jakie niosą one ze sobą w kontekście zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej. W opracowaniu posłużono się metodą analizy i krytyki literatury przedmiotu oraz aktów prawnych. Wskazano, że ocena decyzji finansowych związanych z korzystaniem z usług equity release ma zindywidualizowany, niejednoznaczny charakter i zależy od jakości zarządzania ryzykiem finansowym codzienności
DOIDOI:10.15611/pn.2015.397.14
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Solarz_Equity_release_type_of_financial.pdf 369,62 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinance and Accounting for Sustainable Development - Responsibility, Ethic, Financial Stability
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back