Wsparcie eksportowe klastrów ICT w Indiach

Szymon Mazurek

Abstract

Indian ICT sector is the “engine” of the economy of this country. To a large extent India owes its development to a happy coincidence. In due course a large number of high educated profesionals with good knowledge of English met the development trend of outsourcing and offshoring in the global IT market. Therefore the emergence of ICT clusters in the largest metropolitan areas in India was inevitable. The authorities have recognized the potential of IT segment, of course, and over the years gradually adjust economic policies to the needs of entrepreneurs and local authorities. The aim of this article is to present the main conditions for the development of the Indian ICT sector and to describe the main economic policy tools used to support the industry. Because foreign companies (mainly multinational corporations) have a large share in it, the support measures for ICT are a part of a policy to promote exports. IT sector support is implemented mainly through special economic zones and technology parks (Software Technology Parks).
Author Szymon Mazurek (ES / DIER)
Szymon Mazurek,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsExport support for ICT clusters in India
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No407
Pages182-191
Keywords in Polishklastry, Indie, sektor IT, eksport, specjalne strefy ekonomiczne, Bangalore
Keywords in Englishclusters, India, IT sector, export, special economic zones, Bangalore
Abstract in PolishIndyjski sektor ICT to „lokomotywa” gospodarki tego kraju. Jego rozwój Indie zawdzięczają w dużej mierze szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. W odpowiednim momencie duża liczba wykształconej kadry znającej język angielski trafiła na podatny grunt trendu rozwoju outsourcingu i offshoringu na światowym rynku IT. Powstanie klastrów ICT w największych aglomeracjach Indii było więc samoczynne. Władze dostrzegły oczywiście potencjał tego segmentu i od lat sukcesywnie dostosowują politykę gospodarczą do potrzeb przedsiębiorców i władz lokalnych. Celem artykułu jest przedstawienie głównych uwarunkowań rozwoju indyjskiego sektora ICT oraz opisanie głównych narzędzi polityki ekonomicznej używanych do wspierania tej branży. Ponieważ duży w niej udział mają firmy zagraniczne (przede wszystkim korporacje transnarodowe), polityka na rzecz ICT jest częścią polityki wspierania eksportu, a jest realizowana głównie w ramach specjalnych stref ekonomicznych (Special Economic Zones) i parków technologicznych (Software Technology Parks).
DOIDOI:10.15611/pn.2015.407.15
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Mazurek_Wsparcie_eksportowe_klastrow_ict_w.pdf 512,71 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrJabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back