Czy rachunkowość jest moralna? Dyskurs z pogranicza pomiaru gospodarczego oraz filozofii etyki

Marta Nowak

Abstract

The research problem focuses on the following questions: a) can accounting be perceived from the moral point of view and, if so, how?, and b) can accounting be perceived according to terms which are close to morality and, if so, how? Theses are: a) there are many terms related to morality perceived to be synonymous with it but they possess different meaning, b) accounting can be perceived according to such terms as: morality, justice, ethics, law, rights, moral subjectivity, c) for some views of morality accounting can be called moral, d) from other definitions of morality accounting cannot be perceived as moral
Author Marta Nowak (MISaF / IR / KTRiAF)
Marta Nowak,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Other language title versionsIs accounting moral? Discourse on economic measurement and philosophy of ethics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No399
Pages383-392
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrachunkowość, moralność, sprawiedliwość, etyka, prawo, prawa, podmiotowość moralna
Keywords in Englishaccounting, morality, justice, ethics, law, rights, moral subjectivity
Abstract in PolishProblem badawczy sprowadzać się będzie do odpowiedzi na następujące pytania: a) czy rachunkowość można rozpatrywać w kategoriach moralności, a jeśli tak, to w jaki sposób? b) czy rachunkowość można rozpatrywać pod kątem pojęć bliskoznacznych do pojęcia moralności, a jeśli tak, to w jaki sposób? Tezy są następujące: a) moralność ma wiele pojęć bliskoznacznych i utożsamianych z nią potocznie, jednakże w dyskursie filozoficznym, prawniczym i etycznym są one różne znaczeniowo; b) rachunkowość można rozpatrywać z punktu widzenia pojęć takich, jak etyka, sprawiedliwość, prawa, prawo i podmiotowość moralna; c) w przypadku pewnych definicji i sposobów rozumienia pojęcia moralności rachunkowość można uznać za moralną; d) z punktu widzenia innych podejść do moralności rachunkowości nie można rozpatrywać w jej kategoriach
DOIDOI:10.15611/pn.2015.399.37
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Nowak_Czy_rachunkowosc_jest_moralna_dyskurs.pdf 318,96 KB
Score (nominal)10
Citation count*8 (2020-07-13)
Additional fields
Tyt_nrRachunkowość a controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back