Procesy a projekty – stabilność a zmiana

Grzegorz Jokiel

Abstract

This article presents considerations about the differences between the design approach and the process approach in managing organizations in the context of stability and change. Intuitively, it seems that project management is particularly change-oriented. The uniqueness involved in the definition of a business project is reflected in the acceptance of the variability of operating conditions, as well as the ways of coping in a turbulent environment. Unlike it is in the case of processes, where the aim is to eliminate the variability of conditions in which they are implemented. However, a deeper analysis of a project and process management calls into question this intuitive belief. The article presents and defends a thesis that the project management is more oriented towards stability than the process management
Author Grzegorz Jokiel (ES / DEaOE)
Grzegorz Jokiel,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsProcesses and projects stability vs. change
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No463
Pages26-33
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprocesy, projekty, zmiana, stabilność
Keywords in Englishprocesses, projects, change, stability
Abstract in PolishArtykuł przedstawia rozważania dotyczące różnic między podejściem projektowym i procesowym w zarządzaniu organizacjami w kontekście stabilności i zmiany. Intuicyjnie wydaje się, że zarządzanie projektami jest szczególnie nastawione na zmianę. Niepowtarzalność zawarta w definicji projektu biznesowego ma przełożenie na akceptację zmienności warunków działania, jak i samych sposobów radzenia sobie w burzliwym otoczeniu. Odmiennie w przypadku procesów, gdzie dąży się do eliminacji zmienności warunków, w których są one realizowane. Jednak głębsza analiza zarządzania projektami i procesami podaje w wątpliwość to intuicyjne przekonanie. W artykule postawiona i broniona jest teza, że to zarządzanie projektami charakteryzuje się większym nastawianiem na stabilizację niż zarządzanie procesami
DOIDOI:10.15611/pn.2017.463.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40944
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jokiel_Procesy_a_projekty_stabilność_a_zmiana.pdf 338,87 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back