Taryfy celne na Ukrainie

Alina Kobets , Viktoriia Khoreshko

Abstract

The purpose of the article is to assess the state of foreign policy regulation in Ukraine and to identify problems and ways to improve tariff regulation in order to create favorable conditions for further dynamic development of foreign policy. Another goal is to examine the theoretical aspects of tariff regulation and to analyze customs regulations for foreign trade of Ukraine in the export and import market and to define the prospects for the improvement of tariff regulation mechanism.
Author Alina Kobets (WUE)
Alina Kobets,,
- Wrocław University of Economics
, Viktoriia Khoreshko
Viktoriia Khoreshko,,
-
Other language title versionsCustoms tariffs in Ukraine
Pages38-43
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957203, 130 p.
Keywords in Polishtaryfy celne, polityka zagraniczna, eksport, import, stawka
Keywords in Englishcustoms tariffs, foreign policy, export, import, rate
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena stanu regulacji polityki zagranicznej na Ukrainie oraz identyfikacja problemów i sposobów poprawy regulacji taryf celnych mających za zadanie stworzenie dogodnych warunków do dalszego dynamicznego rozwoju polityki zagranicznej. Kolejne cele prezentowanego tekstu to zbadanie teoretycznych aspektów regulacji taryf celnych oraz przeprowadzenie analizy regulacji celnych dla handlu zagranicznego Ukrainy na rynku eksportowym i importowym, a także określenie perspektyw poprawy mechanizmu regulacji taryf celnych.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back