Rankingi szkół wyższych jako narzędzia pomiaru jakości kształcenia

Krystyna Mazurek-Łopacińska

Abstract

Process of creation and presentation of rankings should fall within rules that ensure its substantive value, methodological correctness, credibility and usefulness to the potential users. The article presents so called Berlin's rules of rankings' construction made in 2006 by International Ranking Expert Group. Moreover the position of university in the ranking depends on implemented ranking's criteria that differ in national and international approach. The article presents detailed criteria used in two popular rankings in both of these groups, that is a ranking of the Perspektywy and the Rzeczpospolita, in national ranking's group and the Word University Ranking, in an international ranking's group. Advisable differences in methodology of creation of these rankings lead to low position of Polish universities in world rankings. In the last part of the article there are discussion outcomes about a rankings role on the market of university services.
Author Krystyna Mazurek-Łopacińska (ES / IM / DMR)
Krystyna Mazurek-Łopacińska,,
- Department of Marketing Research
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2012
No2 (11)
Pages9-23
Keywords in PolishRanking, Ranking szkół wyższych, Jakość kształcenia, Efektywność
Keywords in EnglishRanking, Quality education, Effectiveness
Abstract in PolishProces tworzenia i prezentacji rankingów powinien podlegać zasadom zapewniającym ich wartość merytoryczną, poprawność metodologiczną, wiarygodność i użyteczność. W artykule przedstawiono tzw. zasady berlińskie budowy rankingów, wypracowane w 2006 roku przez International Ranking Expert Group - międzynarodową grupę ekspertów. Pozycja uczelni w rankingu zależy ponadto od zastosowanych kryteriów, które różnią się w podejściu krajowym i międzynarodowym. W artykule przedstawiono szczegółowe kryteria rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" oraz The World University Ranking. Wskazane różnice w metodologii opracowywania tych rankingów przyczyniają się do niskiej pozycji polskich uniwersytetów w rankingach światowych. W podsumowaniu artykułu przedstawiono wyniki dyskusji nad rolą rankingów na rynku usług szkolnictwa wyższego.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back