Realizacja funkcji stymulacyjnej w uldze na zakup nowych technologii

Arkadiusz Żabiński

Abstract

The article presents the issues related with the implementation of the stimulus function of tax reliefs, which are to support research and development activity in enterprises. Economic justification of such a support was introduced in this article, and also its significance in the process of economy transformation. Possible construction solutions, which are to be applied in a tax system, allowing enterprises to reduce an impact of negative factors, while taking research, were also discussed .Also solutions functioning in a Polish tax system, were introduced and discussed. The article ends with the reform recommendations for these elements of tax system in Poland, which are responsible for an increase of enterprieses’ activities in the sphere R&D.
Author Arkadiusz Żabiński (EMaT / DEaEP)
Arkadiusz Żabiński,,
- Department of Economics and Economic Policy
Other language title versionsThe function of stimulation in tax relief on the purchase of new technologies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No402
Pages409-421
Keywords in PolishB + R, polityka fiskalna, przedsiębiorczość, system podatkowy, ulgi podatkowe
Keywords in Englishfiscal policy, tax system, tax relief, R&D
Abstract in PolishArtykuł przedstawia zagadnienia związane z realizacją stymulacyjnej funkcji ulg podatkowych, mających za zadanie wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Przedstawiono uzasadnienie ekonomiczne takiego wsparcia oraz znaczenie w procesie przebudowy gospodarki. Omówione zostały możliwe do zastosowania w systemie podatkowym rozwiązania konstrukcyjne pozwalające przedsiębiorstwom zmniejszyć wpływ negatywnych czynników przy podejmowaniu badań. Przedstawiono i oceniono również rozwiązania funkcjonujące w polskim systemie podatkowym. Artykuł kończy się zaleceniami reformy tych elementów systemu podatkowego w Polsce, które odpowiadają za zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w sferze B + R.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.402.39
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zabinski_Realizacja_funkcji_stymulacyjnej_w_uldze.pdf 512,75 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrPolityka ekonomiczna
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back