Copyright trolling a problem egzekwowania praw autorskich w erze Internetu

Sławomir Czetwertyński

Abstract

Article deals with the problem of respect and enforcement of copyright in relation to digital information goods, which are distributed via the Internet. On the basis of the conflict between holders of copyright to information goods and Internet users that exchanging those goods without the authorization, grows a phenomenon of copyright trolling, which is an act of opportunist. This article goal is to explain the mechanism of copyright trolling and determine its consequences. In the article there is a thesis, which states that the opportunistic activities related to the enforcement of copyright actually lead to a reduction in social authority of copyright.
Author Sławomir Czetwertyński (ES / DMaIE)
Sławomir Czetwertyński,,
- Department of Microeconomics and Institutional Economics
Journal seriesWspółczesne Problemy Ekonomiczne, [Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka: 2009-2015], ISSN 2081-9579, e-ISSN 2353-2815, (B 6 pkt)
Issue year2017
No2 (15)
Pages67-75
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprawa autorskie, copyright trolling, nieautoryzowane kopiowania dóbr informacyjnych
Keywords in Englishcopyright, copyright trolling, unauthorized copying of information goods
Abstract in PolishArtykuł podejmuje problem respektowania i egzekwowania praw autorskich w stosunku do cyfrowych dóbr informacyjnych, które rozpowszechniane są za pośrednictwem Internetu. W trakcie batalii toczonej między posiadaczami praw autorskich do dóbr informacyjnych a internautami wymieniającymi je w sposób nieautoryzowany zaistniało zjawisko copyright trolling, które jest działaniem o naturze oportunistycznej. Celem artykułu jest wyjaśnienie mechanizmu copyright trolling i określenie, jakie konsekwencje powoduje jego wykorzystywanie. W artykule postawiono tezę głoszącą, że działania oportunistyczne związane z egzekwowaniem praw autorskich prowadzą faktycznie do obniżenia autorytetu społecznego instytucji praw autorskich.
DOIDOI:10.18276/wpe.2017.15-06
URL http://www.wzieu.pl/zn/wpe/15/WPE_15_tresc.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back