Zróżnicowane podejście do rozwoju zawodowego wśród przedstawicieli pokoleń koegzystujących na rynku pracy

Alicja Smolbik-Jęczmień , Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz

Abstract

Four generations—Baby Boomers, Generation X, Generation Y, and Generation Z—exist in parallel in today’s labor market. This poses a challenge for both organizations as well as those who hope to foster a career. This situation necessitates a different approach to professional development, one that is adjusted to the new reality of the labor market. The traditional concept of career, most often achieved within one or several companies, one that is stable, linear, predictable, and well–ordered, belongs to the past. Regardless of what generation a person represents, to a great extent the shaping of today’s career is unpredictable and uncertain. The responsibility for the development of an individual career has been transferred to what is known as the “career capital owner.” The primary golas of the article is demonstrating the basic differences in approach to both work and professional career among selected representatives of generations BB, X, Y, and Z, especially their system of values, needs, expectations, and professional preferences as well as the presentation of recommendations for practitioners in human resource management. The article is based on the study of domestic and foreign literature as well as empirical research carried by the coauthors.
Author Alicja Smolbik-Jęczmień (MISaF / IOaM / KZPiP)
Alicja Smolbik-Jęczmień,,
- Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
, Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz (MISaF / IOaM / KZPiP)
Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz,,
- Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
Journal seriesZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, [1641-0882], (B 13 pkt)
Issue year2017
No3/4
Pages169-184
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishzróżni­cow­anie pokole­niowe, rynek pracy, rozwój zawodowy, kari­era
Keywords in Englishvar­ied gen­er­a­tions, labour mar­ket, pro­fes­sional devel­op­ment, career
Abstract in PolishNa współczesnym rynku pracy równolegle funkcjonują cztery pokolenia: Baby Boomers – BB, pokolenie X, pokolenie Y oraz pokolenie Z. Stawia to nowe wyzwania zarówno przed organizacjami, jak i samymi realizatorami karier, oraz wymaga innego podejścia do kształtowania rozwoju zawodowego, dostosowanego do nowych realiów rynku pracy. Koncepcje tradycyjnej kariery, realizowanej najczęściej w obrębie jednej lub kilku firm, stabilnej, liniowej, przewidywalnej i uporządkowanej, to już w zasadzie przeszłość. Bez względu na przynależność pokoleniową współczesne kształtowanie kariery zawodowej obarczone jest dużym stopniem niepewności i nieprzewidywalności, a także przeniesieniem odpowiedzialności za rozwój na bezpośrednich realizatorów karier, określanych mianem „właścicieli kapitału kariery”. Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie podstawowych różnic w podejściu zarówno do pracy, jak i kariery zawodowej, wśród wybranych przedstawicieli pokoleń BB, X, Y i Z, a w szczególności ich systemów wartości, potrzeb i oczekiwań, a także preferencji zawodowych, oraz przedstawienie rekomendacji dla praktyków zarządzających zasobami ludzkimi. Artykuł powstał na podstawie studiów literatury krajowej i zagranicznej oraz badań prowadzonych przez autorki
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 27-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*9 (2020-06-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back