Gospodarowanie rzeczywistymi zasobami czasu wolnego przez studentów – wybrane aspekty

Grażyna Węgrzyn , Danuta Miłaszewicz

Abstract

The aim of the study was to identify forms of spending leisure time by students from two academic centers in order to show differences in the management of leisure time. Students are a social group that thanks to their young age and energy can become a factor of social change and influence the transformation of entire society or region. The basic method of collecting the research material was a diagnostic survey, in which the author’s own questionnaire was used. The survey was carried out in March 2018 on a sample of 267 students. The students turned out to be a very diverse social group, so it is impossible to talk about any group-specific way of using leisure time. There are, however, clear differences in the ways of spending leisure time related to gender. Leisure of young male students was clearly dominated by the use of computer and the Internet. In addition, a small percentage of leisure students engaged in sports.
Author Grażyna Węgrzyn (EMaT / DEaEP)
Grażyna Węgrzyn,,
- Department of Economics and Economic Policy
, Danuta Miłaszewicz - University of Szczecin
Danuta Miłaszewicz,,
-
Other language title versionsManagement of actual leisure time resources by students – selected aspects
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No509
Pages440-450
Keywords in Polishczas wolny, budżet czasu ludności, formy spędzania czasu wolnego, gry komputerowe, studenci
Keywords in Englishleisure time, time budget of the population, forms of leisure time use, computer games, students
Abstract in PolishCelem opracowania jest zidentyfikowanie form spędzania czasu wolnego przez studentów z dwóch ośrodków akademickich w celu wykazania różnic w zagospodarowaniu czasu wolnego. Studenci to grupa społeczna, która dzięki swej młodości i dynamice może stawać się czynnikiem zmiany społecznej i wywierać wpływ na przemiany całego społeczeństwa czy regionu. Podstawową metodą zbierania materiału badawczego był sondaż diagnostyczny, w którego ramach zastosowano kwestionariusz autorskiej ankiety. Badania przeprowadzono w marcu 2018 r. na próbie badawczej składającej się z 267 studentów. Studenci okazali się grupą bardzo zróżnicowaną, nie można zatem mówić o jakimś określonym sposobie spędzania czasu wolnego. Wyraźne różnice w sposobach spędzania czasu wolnego zidentyfikowano w zależności od płci. Relaks młodych mężczyzn – studentów został wyraźnie zdominowany przez komputer i Internet.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.509.37
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wegrzyn_G_Milaszkiewicz_D_Gospodarowanie_Rzeczywistymi_Zasobami_Czasu_Wolnego_2018.pdf 341,96 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back