Egzogeniczna selekcja vs. endogeniczna adaptacja

Ewa Stańczyk-Hugiet

Abstract

Article is located in the evolutionary stream of researching organizations, in particular the ecology of the organization. It exposes a deterministic approach and voluntary approach in explaining the process of change. On the basis of findings it was explained that the population ecology in their original assumptions opposes the adaptive approach (situational), does not differ so much from the adaptation perspective, as at the higher level of analysis environmental selection is expressed in adaptation of the organization.
Author Ewa Stańczyk-Hugiet (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Ewa Stańczyk-Hugiet,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No5 [CD]
Pages769-780
Keywords in Polishekologia populacji, ewolucja, selekcja, adaptacja
Keywords in Englishpopulation ecology, evolution, selection, adaptation
Abstract in PolishArtykuł lokuje się w ewolucyjnym nurcie badań organizacji, a w szczególności ekologii organizacji. Eksponuje podejście deterministyczne i woluntarystyczne w wyjaśnianiu procesu zmian. Na bazie poczynionych ustaleń wyjaśniono, że ekologia populacji w swoich pierwotnych zamierzeniach przeciwstawiająca się podejściu adaptacyjnemu (sytuacyjnemu) wcale tak bardzo nie odbiega od adaptacji, ponieważ na wyższym poziomie analizy selekcja ze strony otoczenia wyraża się adaptacją organizacji
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/mir_5_2015_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back