Możliwości wdrażania rozwiązań rynkowych polityki ekologicznej w ramach Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko

Andrzej Graczyk

Abstract

Celem artykułu jest analiza i ocena zadań przewidzianych w Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Przedmiotem oceny jest możliwość zastosowania rozwiązań rynkowych polityki ekolo - gicznej. W pierwszej części zostały omówione zależności między celami Strategii a instrumentami eko - nomiczno-rynkowymi. W drugiej części podjęto analizę i ocenę działań proponowanych w Strategii. Oceniono szansę wprowadzenia rozwiązań rynkowych do polityki ekologicznej. W trzeciej części przed - stawiono propozycje zastosowania rozwiązań rynkowych dla wybranych działań. Działania proponowane w projekcie Strategii umożliwiają wprowadzanie rozwiązań rynkowych w polityce ekologicznej. Wytypo - wano trzy obszary nadające się do objęcia rozwiązaniami rynkowymi. Są to: gospodarka wodna i ochro - na wód, ochrona bioróżnorodności oraz ochrona przed odpadami.
Author Andrzej Graczyk (ES / IE / DEE)
Andrzej Graczyk,,
- Department of Ecological Economics
Journal seriesBarometr Regionalny, ISSN 1644-9398, (B 14 pkt)
Issue year2015
Vol13
No4
Pages35-41
Keywords in Polishpolityka ekologiczna, strategia, instrumenty rynkowe
Languagepl polski
File
Graczyk_Mozliwosci_wdrazania_rozwiazan_rynkowych_polityki_2015.pdf 646,75 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back