Consequences of the restructuring of loans in Swiss francs in Poland in the light of consumer protection

Michał Partykowski

Abstract

Aim: The subject of the paper is to discuss the consequences of the changes in the legislation on mortgage loans in Swiss francs, proposed by the Polish Sejm in August 2015, to the situation in the banking sector and the economy. The topic is important because of the potential impact of such changes on Polish banking industry, and indirectly lower GDP growth rate. Design: The article tries to assess consequences for the sector in next 5 years using set of quantitative and qualitative indicators. Author utilized literature review, experts’ opinions selection, and desk research on statistics data. Conclusions / findings: The author concludes that legislators proposal will bring negative impact of PLN >1 bn net income of the banking industry a year in next 5 years. However, if the legislation will be passed according to KNF’s feedback, most of these costs will be mitigated due to spreading banks’ losses over many years. The paper might be interested to banking and public sector analysts, as it brings a new opinion in the ongoing discussion. However, it is one of several voices in the public debate. Originality / value of the article: The paper brings implications to the legislators and public sector observes, serving as an independent analyze of the topic. Its main limitation is lack of granular quantitative losses estimation for banks, based on a scenario approach, which could add more value added to banking analysts, helping them benchmark their internal assessments
Author Michał Partykowski (MISaF / IZF / DoCFaPF)
Michał Partykowski,,
- Department of Corporate Finance and Public Finance
Other language title versionsKonsekwencje restrukturyzacji kredytów frankowych w Polsce w świetle ochrony konsumentów
Journal seriesCentral and Eastern European Journal of Management and Economics, ISSN , e-ISSN 2353-9119, (B 8 pkt)
Issue year2017
Vol5
No2
Pages187-197
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishochrona konsumenta, kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, prawo bankowe w Polsce, zmiany w prawie
Keywords in Englishconsumer protection, mortgage loan in Swiss francs, banking law in Poland, changes in the law
Abstract in PolishCel: Tematem artykułu jest omówienie konsekwencji zmian w prawie o kredytach hipotecznych we frankach szwajcarskich, procedowanych w Sejmie w sierpniu 2015 r. dla sytuacji polskiego sektora bankowego i gospodarki. Temat jest istotny ze względu na potencjalny wpływ tych zmian na polski sektor bankowy, a pośrednio na tempo wzrostu PKB. Opracowanie / Metody badawcze: Artykuł podejmuje próbę oszacowania konsekwencji dla sektora w kolejnych 5 latach, przy pomocy zestawu mierników ilościowych oraz jakościowych. Autor wykorzystał analizę literatury, wybór opinii ekspertów i badania na publicznych danych statystycznych. Konkluzje / Wyniki: Konkluzja artykułu stwierdza, że ustawa w proponowanym kształcie może zmniejszyć zyski banków w Polsce o >1 mld zł rocznie przez 5 lat. Jednakże, wykorzystanie pomysłu KNF o rozłożeniu strat na szereg lat, znacząco zmniejszy straty wynikające z ustawy. Oryginalność / Wartość artykułu: Dokument może być wykorzystany przez analityków bankowych i sektora publicznego, jako że wnosi nowy głos do toczącej się debaty publicznej. Przynosi on pewne implikacje dla pracodawców i obserwatorów życia publicznego, służąc jako niezależna analiza tematu. Główne ograniczenie to brak dokładnego ilościowego oszacowania start dla poszczególnych banków, opracowanego w oparciu o podejście scenariuszowe. Mogłoby to dodać dodatkową wartość dodaną dla analityków bankowych, porównując ich wewnętrzne oszacowania
URL http://ceejme.eu/wp-content/uploads/2018/01/ceejme_1_7_art_07.pdf
Languageen angielski
File
Partykowski_Consequences_ of_ the_ restructuring2017.pdf 690,73 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back