Bezpieczeństwo i higiena pracy jako aspekt raportowania informacji niefinansowych o wysokiej istotności

Hanna Sikacz

Abstract

Celem opracowania jest ocena poziomu ujawnień i jakości informacji dotyczących bezpieczeństw i higieny pracy (BHP) w raportach społecznych i zintegrowanych publikowanych przez spółki wchodzące w skład Respect Index. W przypadku większości spółek raporty informacji niefinansowych opracowane są w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI)W związku z czym analizie ilościowej i jakościowej poddano ujawnienia (wskaźniki) szczegółowe z kategorii społecznej, podkategorii praktyki zatrudnienia i godnej pracy, z aspektu BHP. Ważnym elementem tego badania okazał się podział sektorowy wybranych przedsiębiorstw. Szczegółowa analiza ujawnień nie daje podstaw do wyciągnięcia optymistycznych wniosków dotyczących obecnego stanu raportowania danych niefinansowych. Spółki są jeszcze nie przygotowane do raportowania informacji niefinansowych zgodnie z określonymi wytycznymi szczegółowo wskazującymi na zakres raportowanych ujawnień. Analiza raportów wykazała problem zachowania zasad definiowania treści raportu informacji niefinansowych, jakimi są m.in. istotność i kompletność oraz jednej z ważnych zasad definiowania jakości tego raportu informacji niefinansowych, jaką jest porównywalność. Badanie wskazuje na sytuację, w której poziom ujawnień informacji o BHP w sektorze finansów wśród spółek z indeksu Respect jest na wyjątkowo niskim poziome. Z pełnym poziomem ujawnień mamy do czynienia w przypadku sektora chemii i surowców, niepełnym w sektorze paliwa i energia.
Author Hanna Sikacz (EaE / IES / DLaC)
Hanna Sikacz,,
- Department of Labor and Capital
Pages63-74
Publication size in sheets0.55
Book Romanowska-Słomka Iwona, Salamon Szymon (eds.): Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. Tom 4, 2018, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, ISBN 9788363839598, 359 p.
Keywords in Polishbezpieczeństwo i higienia pracy, raportowanie niefinansowe, Respect Index, GRI
Languagepl polski
File
Sikacz_Bezpieczenstwo_i_Higiena_Pracy_Jako_Aspekt_Raportowania.pdf 3,74 MB
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back