Bezpieczeństwo i higiena pracy jako aspekt raportowania informacji niefinansowych o wysokiej istotności

Hanna Sikacz

Abstract

Celem opracowania jest ocena poziomu ujawnień i jakości informacji dotyczących bezpieczeństw i higieny pracy (BHP) w raportach społecznych i zintegrowanych publikowanych przez spółki wchodzące w skład Respect Index. W przypadku większości spółek raporty informacji niefinansowych opracowane są w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI)W związku z czym analizie ilościowej i jakościowej poddano ujawnienia (wskaźniki) szczegółowe z kategorii społecznej, podkategorii praktyki zatrudnienia i godnej pracy, z aspektu BHP. Ważnym elementem tego badania okazał się podział sektorowy wybranych przedsiębiorstw. Szczegółowa analiza ujawnień nie daje podstaw do wyciągnięcia optymistycznych wniosków dotyczących obecnego stanu raportowania danych niefinansowych. Spółki są jeszcze nie przygotowane do raportowania informacji niefinansowych zgodnie z określonymi wytycznymi szczegółowo wskazującymi na zakres raportowanych ujawnień. Analiza raportów wykazała problem zachowania zasad definiowania treści raportu informacji niefinansowych, jakimi są m.in. istotność i kompletność oraz jednej z ważnych zasad definiowania jakości tego raportu informacji niefinansowych, jaką jest porównywalność. Badanie wskazuje na sytuację, w której poziom ujawnień informacji o BHP w sektorze finansów wśród spółek z indeksu Respect jest na wyjątkowo niskim poziome. Z pełnym poziomem ujawnień mamy do czynienia w przypadku sektora chemii i surowców, niepełnym w sektorze paliwa i energia.
Autor Hanna Sikacz (IE / INE / KPK)
Hanna Sikacz
- Katedra Pracy i Kapitału
Paginacja63-74
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Książka Romanowska-Słomka Iwona, Salamon Szymon (red.): Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. Tom 4, 2018, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, ISBN 9788363839598, 359 s.
Słowa kluczowe w języku polskimbezpieczeństwo i higienia pracy, raportowanie niefinansowe, Respect Index, GRI
Językpl polski
Plik
Sikacz_Bezpieczenstwo_i_Higiena_Pracy_Jako_Aspekt_Raportowania.pdf 3,74 MB
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót