Budżetowanie w wybranych przedsiębiorstwach – prezentacja wyników badań empirycznych

Magdalena Barańska

Abstract

Abstract: Purpose – The aim of this article is to present the results of empirical research carried out among students of part-time studies in the field of “Finance and accounting” in the specialty “IT in business”, conducted at the University of Economics in Wroclaw. The study was aimed at trying to answer the question whether in the IT sector companies are being prepared, and if so to what extent, material plans or budgeting is applied. Design/methodology/approach – To achieve the goal, literature studies in the field of budgeting and budgeting were used, and a questionnaire survey was conducted, supported by the interview among students of the designated target group. Findings – The article shows that the budget and the budgeting procedure in a selected random sample are in most cases prepared, however the employees of these enterprises are not always aware of their purpose and the flow of information is limited. Originality/value – The study was designed to show whether IT companies are budgeted, who is responsible for them and how the results determined in the budget are controlled.
Author Magdalena Barańska (MISaF / IR / KRC)
Magdalena Barańska,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No4/1 (94)
Pages167-184
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polish budżet, budżetowanie, plany rzeczowe, plany finansowe
Keywords in English budget, budgeting, material plans, financial plans
Abstract in PolishStreszczenie: Cel – Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów studiów niestacjonarnych kierunku „Finanse i rachunkowość” na specjalności „Informatyka w biznesie”, prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Badanie miało na celu próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w przedsiębiorstwach branży IT są sporządzane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, plany rzeczowe lub budżetowanie. Metodologia badania – Aby osiągnąć wyznaczony cel, posłużono się studiami literatury z zakresu budżetu i budżetowania oraz przeprowadzono badanie ankietowe wsparte wywiadem wśród studentów z wyznaczonej grupy docelowej. Wynik – W artykule wykazano, że w wybranej próbie losowej w większości przypadków budżet jest sporządzany, jednak pracownicy przedsiębiorstw nie zawsze mają wiedzę o celowości procedury budżetowania, a przepływ informacji jest ograniczony. Oryginalność/wartość – Przeprowadzone badanie miało za zadanie wykazanie, czy w przedsiębiorstwach branży IT są sporządzane budżety, kto jest za nie odpowiedzialny i w jaki sposób kontrolowane są założenia określone w budżecie.
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.94/1-15
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/894/
Languagepl polski
File
Baranska_Budżetowanie_ w_ wybranych_ przedsiębiorstwach2018.pdf 1,34 MB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back