Elastyczność strategii i struktury organizacyjnej w warunkach współpracy sieciowej

Janusz Marek Lichtarski , Katarzyna Piórkowska , Krzysztof Ćwik , Anna Oleszkiewicz

Abstract

The aim of the paper is to present the research results with regard to associations between network relationships intensity and the flexibility of organizational strategy and structure of the entities embedded in the inter-organizational network. It has been assumed that the higher intensity of inter-organizational relationships, the higher flexibility of organizational strategy (H1) and structure (H2) of the entities encompassed in the networks. As for the research methods, the survey and cross case study research designs have been incorporated. On the basis of the research results it has been concluded that inter-organizational cooperation may lead, on one hand, to partial flexibility of organizational strategy and structure (within some dimensions) and on the other hand to rigidify those core organizational elements
Author Janusz Marek Lichtarski (MISaF / IOaM / DoSaMM)
Janusz Marek Lichtarski,,
- Department of Strategy and Management Methods
, Katarzyna Piórkowska (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Katarzyna Piórkowska,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
, Krzysztof Ćwik (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Krzysztof Ćwik,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
, Anna Oleszkiewicz
Anna Oleszkiewicz,,
-
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, [Organization and Management], ISSN 0137-5466, e-ISSN 2300-2530, (B 14 pkt)
Issue year2018
No2 (181)
Pages93-105
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsieć międzyorganizacyjna, relacje sieciowe, elastyczność, strategia, struktura organizacyjna
Keywords in Englishinter-organizational networks, flexibility, organizational strategy, organizational structure
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja wyników badań poświęconych identyfikacji współzależności między intensywnością powiązań sieciowych a elastycznością uczestników sieci w obszarze strategii i struktury organizacyjnej. Przyjęto, że większej intensywności powiązań sieciowych powinien towarzyszyć większy poziom elastyczności strategii (H1) i wyższy poziom organiczności struktury organizacyjnej (H2). Prezentowane badania empiryczne obejmują badania ankietowe i pogłębione badania terenowe z wykorzystaniem przekrojowego studium przypadków (cross case study research design). Na podstawie uzyskanych wyników poczyniono konstatację,że współpraca sieciowa może prowadzić do częściowego zwiększenia elastyczności strategii i struktury organizacyjnej (w ramach wybranych wymiarów). Jednocześnie w ramach innych wymiarów występuje usztywnianie strategii i struktury organizacyjnej
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_NR_2_(181).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back