Kooperacja przemysłowa jako forma transferu uzbrojenia i sprzętu wojskowego

Przemysław Skulski

Abstract

Industrial co-operation is one of the most important forms of activity in international business. In the case of the arms sector, it is also a method of transfer of arms and military equipment. The variety of cooperation forms (strategic alliance, joint venture, licensing, sub-contract contract, team agreements) ensures that it adapts to the possibilities of cooperation participants, the market situation and geopolitical conditions. Industrial cooperation, as well as the functioning of the arms sector and the international arms market, depends to a large extent on political factors. The aim of the article is to analyze the forms of industrial cooperation in the armaments industry through the prism of international transfer of arms and military equipment. Two groups of factors influencing the undertaking of industrial cooperation in the armaments sector were also presented. The manner in which government institutions operate and the functioning of the armaments sector create space for the use of industrial cooperation as a form of transfer of armaments and military equipment.
Author Przemysław Skulski (ES / IE / DMa)
Przemysław Skulski,,
- Department of Macroeconomics
Other language title versionsIndustrial co-operation as a form of transfer of arms and military equipment
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No523
Pages378-391
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkooperacja przemysłowa, przemysł zbrojeniowy, międzynarodowy rynek zbrojeniowy, bezpieczeństwo międzynarodowe.
Keywords in Englishindustrial co-operation, international arms market, international security
Abstract in PolishKooperacja przemysłowa jest jedną z najistotniejszych form aktywności w biznesie międzynarodowym. W przypadku sektora zbrojeniowego jest to także metoda transferu uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Różnorodność form kooperacji (alians strategiczny, joint venture, licencjonowanie, kontrakt na poddostawy, porozumienia zespołowe) zapewnia dopasowanie sposobu działania do możliwości uczestników współpracy, sytuacji rynkowej oraz uwarunkowań geopolitycznych. Kooperacja przemysłowa, podobnie jak funkcjonowanie sektora zbrojeniowego oraz rynku uzbrojenia, uzależniona jest od czynników politycznych. Celem artykułu jest przeanalizowanie form kooperacji przemysłowej w przemyśle zbrojeniowym przez pryzmat transferu międzynarodowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Przedstawione zostały także dwie grupy czynników wpływających na podejmowanie kooperacji przemysłowej w sektorze zbrojeniowym. Sposób działania instytucji rządowych oraz funkcjonowania sektora zbrojeniowego kreują bowiem przestrzeń do wykorzystania kooperacji przemysłowej.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.523.31
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Skulski_Kooperacja_przemyslowa_jako_forma_transferu_uzbrojenia.pdf 402,66 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back