Koszty w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym w świetle regulacji prawnych

Angelika Kaczmarczyk

Abstract

The purpose of the article is to analyze the costs of restructuring and bankruptcy in terms of balance sheet and tax law, with particular emphasis on changes in legislation in this area. The Accounting Act treats restructuring proceedings as one process, and does not differentiate between restructuring depending on the form adopted. The article uses the following research methods: analysis of legal acts, literature on the subject and deduction.
Author Angelika Kaczmarczyk (MISaF / IR / KTRiAF)
Angelika Kaczmarczyk,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Other language title versionsCosts of restructuring and bankruptcy in terms of balance sheet and tax law
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No524
Pages68-76
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkoszty, restrukturyzacja, upadłość, prawo bilansowe, prawo podatkowe
Keywords in Englishcosts, restructuring, balance sheet law, tax law
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza kosztów restrukturyzacji i upadłości w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawodawstwie w tym zakresie. Ustawa o rachunkowości traktuje postępowanie restrukturyzacyjne jako jeden proces, nie różnicuje restrukturyzacji w zależności od przyjętej formy. W praktyce tryby postępowań restrukturyzacyjnych znacznie różnią się między sobą. W artykule posłużono się następującymi metodami badawczymi: analizą aktów prawnych, literatury przedmiotu oraz dedukcją.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.524.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/78788
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kaczmarczyk_Koszty_w_Postepowaniu_Restrukturyzacyjnym_i_Upadlosciowym_w_Swietle.pdf 415,37 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back