Skala fluktuacji kursu złotego wobec wybranych walut w latach 2009-2014 - analiza danych empirycznych

Wawrzyniec Michalczyk

Abstract

After a period of significant variations, since 2012 the zloty’s exchange rate has undergone visible stabilisation. Although the level of Polish currency’s relation to the euro is the most significant for Polish economy, it is also vital to analyse its value against the dollar or other currencies, issued by the most important economic partners. The aim of the article is to characterise the volatility of the zloty and identify key trends in this field. The author presents the results of analysis of the relation of Polish currency to the euro and to the dollar, and further also to other major currencies, i. e. Swiss franc, British pound, Czech koruna, Russian ruble and Chinese yuan. As a research method, the indicator analysis of statistical data, including correlation analysis, was used. The research period covers 1.08.2009–31.07.2014. The analysis of fluctuations in the zloty’s exchange rate confirmed an observation about increased stability of Polish currency’s relation since 2012, which is especially important with regard to the exchange rate against the euro, because while in the ERM2, the reduction of its volatility is crucial for the selection of the economic policy’s variant conducted by the authorities. Basing on the research, it was also possible to state generally that the relation of the zloty against the euro is more stable than against the dollar and that the value of the PLN seems to be more closely linked to the EUR than to the USD.
Author Wawrzyniec Michalczyk (ES / DIER)
Wawrzyniec Michalczyk,,
- Department of International Economic Relations
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2015
No6 (317)
Pages115-130
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishkurs walutowy, kurs złotego, EUR/PLN, USD/PLN, ERV, stabilność kursu
Keywords in Englishexchange rate, zloty’s exchange rate, EUR/PLN, USD/PLN, ERV, exchange rate stability
Abstract in PolishPo okresie znacznych przeszacowań, od roku 2012 kurs złotego uległ widocznej stabilizacji. Chociaż najbardziej istotny dla polskiej gospodarki jest poziom relacji pieniądza względem euro, to również ważna jest analiza jego wartości względem dolara czy innych walut, emitowanych przez najważniejszych partnerów gospodarczych. Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki zmienności kursu złotego i wskazanie najważniejszych tendencji w tym zakresie. Przedstawiono wyniki analizy relacji polskiego pieniądza w stosunku do euro i dolara, a dalej także względem pozostałych najważniejszych walut, tj. franka szwajcarskiego, funta brytyjskiego, korony czeskiej, rubla rosyjskiego i juana chińskiego. Jako metody badawczej użyto wskaźnikowej analizy danych statystycznych, w tym analizy korelacji. Okres badawczy to przedział 1.08.2009–31.07.2014. Analiza fluktuacji kursu złotego potwierdziła spostrzeżenie dotyczące zwiększenia stabilności relacji wymiennej polskiej waluty od roku 2012, co jest istotne przede wszystkim w odniesieniu do kursu względem euro, ponieważ podczas pobytu w systemie ERM2 ograniczenie jego wahań ma bardzo duże znaczenie dla wyboru wariantu prowadzonej przez władze polityki gospodarczej. Na podstawie przeprowadzonego badania, można było również ogólnie stwierdzić, że relacja złotego w stosunku do euro jest bardziej ustabilizowana niż względem dolara i że wartość PLN wydaje się ściślej powiązana z EUR niż z USD.
DOIDOI:10.18778/0208-6018.317.09
URL https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/384
Languagepl polski
File
Michalczyk_Skala_fluktuacji_kursu_zlotego.pdf 739,55 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-07-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back