Analiza sytuacji konkurencyjnej na rynku zakładów ubezpieczeń za pomocą zmodyfikowanej macierzy opłacalności biznesu

Adam Kopiński , Dariusz Porębski

Abstract

Various organizations can be seen as potentially interested in the financial conditions of insurance companies. One of the key measures used to evaluate their financial status is return on equity (ROE), which in conjunction with gross written premiums allows to determine the market situation and competition among insurers. Research methodology: presentation of the return on equity of insurers along with gross written premiums using a tool of modified matrix of business profitability drawing on the classical portfolio method and strategic controlling known as BCG. Results: article based on Polish Insurance Association data presents calculations of dynamic measures of ROE for insurers operating in Poland. Then, market share measured by gross written premiums of insurance companies is juxtaposed with ROE dynamic on the modified matrix of business profitability. Originality: ROE presentation for insurers along with gross written premiums using a tool of modified matrix of business profitability may be useful in analysis of the financial situation of insurance firms and competition in the insurance sector.
Author Adam Kopiński (MISaF / IZF / KFP)
Adam Kopiński,,
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
, Dariusz Porębski (ES / DF)
Dariusz Porębski,,
- Department of Finance
Other language title versionsAnalysis of competition in the insurance sector using a modified matrix of business profitability
Journal seriesNauki o Finansach, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, (B 14 pkt)
Issue year2017
No3 (32)
Pages89-100
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishubezpieczyciel, analiza finansowa, macierz opłacalności biznesu
Keywords in Englishinsurer, financial analysis, Marakon Profitability Matrix
Abstract in PolishOceną ekonomiczną zakładów ubezpieczeń zainteresowanych jest wiele podmiotów. Jednym z kluczowych wskaźników tej oceny jest rentowność kapitału własnego, która w zestawieniu z osiąganą składką przypisaną brutto pozwala na określenie sytuacji na rynku i poziomu konkurencji panującej wśród ubezpieczycieli. Metodologia badania – prezentacja wskaźnika rentowności kapitału własnego zakładów ubezpieczeń z osiąganą składką za pomocą narzędzia zmodyfikowanej macierzy opłacalności biznesu nawiązującej do klasycznej metody portfelowej i controllingu strategicznego znanej pod nazwą BCG. Wynik – na podstawie statystyk Polskiej Izby Ubezpieczeń obliczono dynamikę rentowności kapitału własnego dla funkcjonujących w Polsce zakładów ubezpieczeniowych. Następnie udział w runku mierzony wielkością składki przypisanej brutto ubezpieczycieli zestawiono razem z dynamiką ROE na zmodyfikowanej macierzy opłacalności biznesu. Oryginalność/Wartość – przedstawienie wskaźnika ROE i składki przypisanej brutto za pomocą macierzy może być pomocne w analizie sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń i konkurencyjnego otoczenia.
DOIDOI:10.15611/nof.2017.3.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44718
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kopinski_Porebski_Analiza_sytuacji_konkurencyjnej_na_rynku_zakladow.pdf 648,82 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-07-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back