Surface Functionalisation by the Introduction of Self-Healing Properties into Electroless Ni-P Coatings

Alicja Stankiewicz , Zoi Kefallinou , Grzegorz Mordarski , Zofia Jagoda , Ben Spencer

Abstract

Ni-P∖alginate microgels coatings, as potential metallic protective coatings with self-healing properties, were deposited by the electroless method. The alginate microgels contained nickel chloride and sodium hypophosphite. It was proven that the reduction of nickel ions released from the microgels is possible on the steel and Ni-P coating surface. The self-healing effect of this system was studied by X-ray fluorescence (XRF), chronoamperometry and scanning vibrating electrode technique (SVET). An improved corrosion protection observed here is attributed to the reduction of nickel ions to metallic nickel on the tested surfaces. Differences in the surface concentration of nickel and phosphorous species in the corrosion tested coatings with and without microgels, as evaluated using X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), provided substantial evidence for the formation of a Ni-P coating from the compounds included in the microgels.
Autor Alicja Stankiewicz (IE / CHiTŻ / KChN) - [inna]
Alicja Stankiewicz
- Katedra Chemii Nieorganicznej
- inna
, Zoi Kefallinou
Zoi Kefallinou
-
, Grzegorz Mordarski
Grzegorz Mordarski
-
, Zofia Jagoda (IE / CHiTŻ / KChN)
Zofia Jagoda
- Katedra Chemii Nieorganicznej
, Ben Spencer
Ben Spencer
-
Tytuł czasopisma/seriiElectrochimica Acta, ISSN 0013-4686, (N/A 100 pkt)
Rok wydania2019
Tom297
Paginacja427-434
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku angielskimSelf-healing Coating, Ni-P Coating, Corrosion Resistance, Alginate Microgels, SVET, XPS, XRF
Klasyfikacja ASJC1603 Electrochemistry; 1500 General Chemical Engineering
DOIDOI:10.1016/j.electacta.2018.12.026
Języken angielski
Plik
Stankiewicz_Kefalliniou_Mordarski_Jagoda_Spencer_Surface_Functionalisation.pdf 2,53 MB
Punktacja (całkowita)100
PunktacjaPunktacja MNiSW = 100.0, 03-10-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 1.101; Impact Factor WoS: 2017 = 5.116 (2) - 2017=4.857 (5)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót