Bitcoin vs. legal and tax regulations in Poland and worldwide

Robert Kurek

Abstract

The article presents an analysis of legal regulations referring to bitcoin in Poland and worldwide. At the background of the Polish legislation (currently) bitcoin cannot be referred to as a legal means of payment, since it neither functions as an instrument of money market in the light of the legislation in force, nor represents a currency regarded as legal means of payment. Moreover, none of the public institutions can use it in the legal sense. Bitcoin is also not used in international financial settlements and the legal regulations of other countries are largely varied – from referring to bitcoin as private money to the total ban on using it. Both complex and supranational regulations of all the issues related to bitcoin (detailed regulations and guidelines suggesting businesses the manner of procedures and performing operations using it) are necessary to take advantage of innovation and potential offered by bitcoin in terms of making payments, which can determine the future direction of global money
Author Robert Kurek (EMaT / DFaA)
Robert Kurek,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsBitcoin a regulacje prawno-podatkowe w Polsce i na świecie
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No397
Pages153-161
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbitcoin, pieniądz, regulacje prawne
Keywords in Englishbitcoin, currency, legal regulations
Abstract in PolishW artykule przedstawiona została analiza regulacji prawnych dotyczących bitcoina w Polsce i na świecie. Na gruncie polskiego prawa (jak na razie) bitcoina nie można traktować na równi z prawnym środkiem płatniczym, nie funkcjonuje on bowiem jako instrument rynku pieniężnego w rozumieniu stosownych przepisów, ani nie jest walutą uznawaną jako prawny środek płatniczy. W sensie prawnym nie mogą posługiwać się nim także żadne instytucje publiczne. Bitcoin nie jest również stosowany w rozliczeniach międzynarodowych a regulacje prawne innych krajów są skrajnie rozbieżne – od traktowania bitcoina jako pieniądz prywatny do całkowitego zakazu posługiwania się nim. Kompleksowa, ponadnarodowa regulacja wszystkich kwestii związanych z bitcoinem (przepisy szczególne i wytyczne sugerujące podmiotom sposób postępowania i dokonywania operacji z jego wykorzystaniem) jest konieczna, by wykorzystać innowacyjność i potencjał bitcoina pod względem płatności, co może wytyczyć kierunek dla przyszłości światowego pieniądza
DOIDOI:10.15611/pn.2015.397.11
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kurek_Bitcoin_vs_legal_and_tax.pdf 338,03 KB
Score (nominal)10
Citation count*3 (2020-08-05)
Additional fields
Tyt_nrFinance and Accounting for Sustainable Development - Responsibility, Ethic, Financial Stability
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back