Znaczenie odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w finansowaniu organizacji pożytku publicznego w Polsce

Jarosław Dziuba

Abstract

The article analyses the importance of revenues from 1% personal income tax in funding the activities carried out by public benefit organizations (PBO). Both the value of write-offs made by taxpayers and their number have been showing an upward trend in recent years. The importance of this source of funding in the entire PBO sector is significant as it constitutes approx. 8,5% of total revenues and covers almost 9% of costs, with the highest ratio occurring in the organizations characterised by the largest scale of revenues obtained this way. The deficiency of “1%” mechanism takes the form of an extensive asymmetry in the distribution of revenues from this source among PBOs, which results in its marginal importance in the majority of such organizations.
Author Jarosław Dziuba (EMaT / DFaA)
Jarosław Dziuba,,
- Department of Finance and Accounting
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No363
Pages41-51
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishorganizacja pozarządowa, organizacja pożytku publicznego, podatek, preferencje podatkowe, system podatkowy
Keywords in Englishnon-governmental organization (NGO), public benefit organizations, tax, tax preferences, tax system
Abstract in PolishW artykule dokonano analizy znaczenia przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w finansowaniu działalności organizacji pożytku publicznego (OPP). Zarówno wartość dokonywanych przez podatników odpisów, jak i ich liczba w ostatnich latach wykazują tendencję wzrostową. Znaczenie tego źródła finansowania w całym sektorze OPP jest istotne, gdyż stanowi ono ok. 8,5% przychodów ogółem i pokrywa prawie 9% kosztów, a najwyższe relacje występują w organizacjach o największej skali pozyskiwanych tą drogą przychodów. Mankamentem mechanizmu „1%” jest duża asymetria w rozkładzie przychodów z tego źródła wśród OPP, przez co w dużej części organizacji ma ono marginalne znaczenie.
URL https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2018/2018/se-36318.html
Languagepl polski
File
Dziuba.J_Znaczenie_odpisu_ 1_procenta_podatku_dochodowego2018.pdf 446,81 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back