Sprawozdawczość finansowa spółek w świetle dyrektywy Unii Europejskiej

Edward Nowak

Abstract

Purpose –to examine the significance and the range of financial reporting harmonization in relation to company size, as reflected in the EU legislature. Design/Methodology/approach – analysis of the EU accounting directive and other accounting and financial reporting regulations, supplemented by literature studies. Findings – the study shows that the financial reporting requirements expressed in the EU directive are applied in proportion to the size of the reporting enterprise, thus satisfying the proportionality principle of costs and benefits. Originality/value – this paper is a contribution to the discussion on the harmonization of financial reporting standards in the European Union, intended to stimulate the internationalization of small and medium-sized companies
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsFinancial reporting of companies, in the light of the eu accounting directive
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 1733-2842, e-ISSN 2300-4460, (B 9 pkt)
Issue year2015
No78
Pages75-82
Publication size in sheets0.4
Keywords in Polish sprawozdawczość finansowa, harmonizacja sprawozdawczości, dyrektywy Unii Europej - skiej, wielkość spółki
Keywords in English financial reporting, harmonization of reporting standards, EU directives, company size
Abstract in PolishCel – ukazanie znaczenia oraz zakresu normalizacji sprawozdawczości finansowej spółek w dyrektywach Unii Europejskiej w relacji do wielkości jednostek gospodarczych. Metodologia badania – aby osiągnąć cel artykułu przeprowadzono analizę dyrektywy 2013/34/UE i innych regulacji w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz studia literaturowe. Wynik – w artykule wykazano, że wymogi w zakresie sprawozdawczości finansowej sporządzanej według dyrektywy UE są proporcjonalne do wielkości spółek, co jest zgodne z zasadą współmierności kosztów i korzyści. Oryginalność/wartość – artykuł jest przyczynkiem w dyskusji nad harmonizacją sprawozdawczości finansowej w Unii Europejskiej, ukierunkowanej na umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.78-06
URL http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2015/frfu-nr-78-2015
Languagepl polski
File
Nowak_Sprawozdawczosc_finansowa_spolek2015.pdf 511,97 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-08-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back