Wyzwania UE w zakresie zrównoważonego rozwoju w wymiarze ekologicznym

Bernadeta Baran

Abstract

The article highlights the key challenges for sustainable development in the ecological dimension facing the European Union. Numerous reports and indicators analyzing the impact of economic activity show that its scale is large. There is therefore a need for deep awareness of the problem, the constraints of the capacity of the planet and the importance of environmental factors for the quality of life. The analysis shows that neither progress of theoretical knowledge nor the increase of environmental awareness or even practical eco-innovation has not radically changed the ecological situation in the world over the last years. This is confirmed not only by the topicality of the problems, but even their multiplication
Author Bernadeta Baran (ES / DEPaERS)
Bernadeta Baran,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Other language title versionsEuropean Union’s challenges for sustainable growth in the ecological dimension
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No466
Pages22-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishśrodowisko, zrównoważony rozwój, polityka gospodarcza
Keywords in Englishenvironment, sustainable development, economic policy
Abstract in PolishW artykule wskazano najważniejsze wyzwania dla rozwoju zrównoważonego w wymiarze ekologicznym, przed jakimi staje obecnie Unia Europejska. Z lektury licznych raportów i wskaźników analizujących wpływ działalności gospodarczej na środowisko wynika, że jego skala jest bardzo duża. Istnieje więc potrzeba głębokiego uświadomienia tego problemu, ograniczeń wynikających z wydolności planety i znaczenia uwarunkowań środowiskowych dla jakości życia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ani postępy teoretyczne, ani wzrost świadomości ekologicznej czy nawet praktyczne ekoinnowacje nie zmieniły radykalnie sytuacji ekologicznej świata w ostatnich dekadach. Potwierdzeniem jest nie tylko aktualność problemów, ale wręcz ich multiplikacja
DOIDOI:10.15611/pn.2017.466.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40861
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Baran_Wyzwania_ue_w_zakresie_zrownowazonego.pdf 330,19 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back