Procesy i projekty w organizacji. O potrzebie i sposobach współdziałania

Stanisław Nowosielski

Abstract

Nowadays, processes and projects can be found in any organisation and the way they are managed should ensure smooth and flexible performance of an organisation. Common goals and a number of similarities lay good foundations for embracing them together and for cooperation. However, in literature as well as in practice, both management concepts are approached and implemented separately. The paper aims to identify the need for cooperation and demonstrates how the above mentioned management ideas could be brought into a cooperation arrangement. Our intention was to present the stateof-the-art knowledge with this respect. The paper is theoretical and it reviews the subject at hand by making a critical analysis of available literature. Analyses that have been carried out focused on solutions described in Polish and German literature (scientific and empirical). Considerations included in the paper demonstrate that empirical literature, more often than the scientific one, stresses the need to cooperate and gives examples of ways and forms of cooperation in managing processes and projects.
Author Stanisław Nowosielski (ES / DEaOE)
Stanisław Nowosielski,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2018
No169
Pages109-129
Publication size in sheets1
Keywords in Polishprocesy, projekty, zarządzanie, zintegrowany model zarządzania procesami i projektami
Keywords in Englishprocesses, projects, management, integrated management model of processes and projects
Abstract in PolishProcesy i projekty występują obecnie w każdej organizacji, a zarządzanie nimi powinno zapewniać sprawne i jednocześnie elastyczne funkcjonowanie organizacji. Wspólne cele i liczne podobieństwa stanowią dobrą podstawę do łącznego ich ujmowania i współdziałania. Jednak zarówno w literaturze, jak i w praktyce obie koncepcje zarządzania są traktowane i stosowane rozłącznie. Celem artykułu jest wskazanie potrzeby oraz możliwych sposobów współdziałania wymienionych koncepcji zarządzania. Starano się także przedstawić obecny stan w tym zakresie. W przygotowaniu artykułu, który ma charakter teoretyczno-przeglądowy, wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Przeprowadzone analizy dotyczyły rozwiązań opisanych w krajowym i niemieckim piśmiennictwie naukowym i praktycznym. Z rozważań wynika m.in., że w piśmiennictwie praktycznym, częściej niż w naukowym, podkreśla się konieczność i prezentuje zróżnicowane sposoby i formy współdziałania zarządzania procesami i projektami.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Strony/169.aspx
Languagepl polski
File
Nowosielski_Procesy_ i_ projekty_ w_ organizacji2018.pdf 222,42 KB
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 16-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 16-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back