Regulacje a kryzys energetyki wiatrowej w Polsce

Andrzej Graczyk

Abstract

The aim of the article is to analyze and evaluate the impact of the law regulation on stopping the development of wind energy in Poland. The analysis of the data dynamics characterizing the installed capacity and the volume production of wind installations indicates that their development has stopped since 2015. The support system based on certificates of origin (quota system) proved to be ineffective in adjusting the number of certificates of origin to the established demand for these certificates. The supply surplus of certificates has caused a sharp drop in their market prices. Regulations to limit the growth of the substitute fee payment, which sets the maximum price of the certificates, will block the development of this support system in the future. The auction system (guaranteed tariffs) introduced since 2015 has almost eliminated the development of new installations and the transition to it from the quota system. Regulations on the location of wind farms on land will block the emergence of new wind farms.
Author Andrzej Graczyk (ES / IE / DEE)
Andrzej Graczyk,,
- Department of Ecological Economics
Other language title versionsRegulations vs. wind energy crisis in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No499
Pages79-89
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishenergetyka wiatrowa, wspieranie rozwoju, kryzys
Keywords in Englishwind energy, development support, crisis
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza i ocena wpływu regulacji na wstrzymanie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Analiza dynamiki wielkości charakteryzujących moc zainstalowaną i wielkość produkcji instalacji wiatrowych wskazuje na wstrzymanie ich rozwoju już od roku 2015. System wsparcia bazujący na świadectwach pochodzenia energii (system kwotowy) okazał się nieskuteczny w dostosowaniu liczby świadectw pochodzenia do wyznaczanego popytu na te świadectwa. Nadwyżka podaży świadectw spowodowała silny spadek ich ceny na rynku. Regulacje dotyczące ograniczania wzrostu opłaty zastępczej, która wyznacza maksymalną cenę świadectw, będą blokowały rozwój tego systemu wsparcia w przyszłości. Wprowadzony od 2015 r. system aukcyjny (taryf gwarantowanych) wyeliminował niemal całkowicie rozwój nowych instalacji oraz przechodzenie do niego producentów pozostających w systemie kwotowym. Regulacje dotyczące lokalizacji instalacji wiatrowych na lądzie zablokują powstawanie nowych farm wiatrowych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.499.08
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Graczyk_Regulacje_a_kryzys_energetyki_wiatrowej.pdf 788,17 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back