Organizacyjne aspekty wdrażania zrównoważonej karty wyników

Maria Nieplowicz

Abstract

The concept of the Balanced Scorecard was established in the 90s of the twentieth century. The Balanced Scorecard has evolved from a comprehensive system for performance measurement through a tool to translate a strategy into the action to organizational synergy method. The basic aspects of implementing the Balanced Scorecard include a statement of purpose implementation, selecting the leader of implementation, the implementation process and to determine the time frame of implementation. This article presents the stages of implementing the Balanced Scorecard (defining the measurement architecture, building consensus around strategic objectives, selecting and designing measures, building the implementation plan) with an indication of the role of the Office of Strategy Management (proposed in the fourth generation of the Balanced Scorecard)
Author Maria Nieplowicz (MISaF / IR / KRC)
Maria Nieplowicz,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsOrganizational aspects of the Balanced Scorecard implementation
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No398
Pages354-362
Keywords in Polishzrównoważona karta wyników, etapy wdrażania, biuro zarządzania strategią
Keywords in EnglishBalanced Scorecard, stages of implementation, office of strategy management
Abstract in PolishKoncepcja zrównoważonej karty wyników (Balanced Scorecard) powstała w latach 90. XX wieku. Ewoluowała od kompleksowego systemu pomiaru dokonań, poprzez narzędzie przełożenia strategii na działania, przez system opisywania, wdrażania i egzekwowania strategii, aż do metody synergii organizacyjnej. Do podstawowych aspektów związanych z wdrażaniem zrównoważonej karty wyników zalicza się określenie celu wdrożenia, wybranie lidera implementacji, proces wdrażania oraz określenie ram czasowych implementacji. Celem artykułu jest przedstawienie etapów wdrażania zrównoważonej karty wyników (definiowanie architektury systemu mierzenia efektywności, uzgadnianie celów strategicznych, analiza i wybór mierników, opracowanie planu wdrażania) ze wskazaniem roli tzw. biura zarządzania strategią (zaproponowanego w czwartej generacji zrównoważonej karty wyników)
DOIDOI:10.15611/pn.2015.398.33
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Nieplowicz_Organizacyjne_aspekty_wdrazania_zrownowazonej_karty.pdf 1,9 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrZarządzanie kosztami i dokonaniami
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back