Badanie nierównomierności odchyleń w kontroli budżetowej

Zdzisław Kes

Abstract

The paper presents the methodology of detecting fluctuation of deviations in budgetary control carried out in business units. The approach in practice and in the literature consisted of determining the coefficient of variation for budgetary deviations. This indicator does not show the diversity of individual deviations between the budget and its implementation, only between the arithmetic mean and standard deviation. To avoid this drawback, the author proposes the use of the Gini index in determining if deviations in the financial center are at a stable level. The proposed approach can be used to measure performance of individual budget units
Author Zdzisław Kes (MISaF / IR / KRC)
Zdzisław Kes,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsThe study of fluctuaction of deviations in the budgeting control
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No399
Pages224-234
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkontrola budżetowa, nierównomierność, współczynnik Giniego
Keywords in Englishbudget control, irregularity, Gini index.
Abstract in PolishW artykule przedstawiono metodykę badania nierównomierności poziomu odchyleń, wykrywanych podczas kontroli budżetowej w jednostkach gospodarczych. Dotychczasowe podejście polegało na ustalaniu współczynnika zmienności dla określonej grupy odchyleń budżetowych. Ponadto w przypadku mniejszych wartości średniej arytmetycznej oraz przy stałym odchyleniu standardowym zwiększał on swoją wartość. Trudno uznać to za wskaźnik charakteryzujący w odpowiedni sposób poziom odchyleń np. dla centrum odpowiedzialności. Wskaźnik ten nie ukazuje także zróżnicowania poszczególnych wartości odchyleń. Jest to iloraz odchyleń standardowych i średniej arytmetycznej. W celu uniknięcia tych wad zastosowano wskaźnik Giniego. Może on posłużyć do poszukiwania odpowiedzi na pytania: czy odchylenia w danym centrum budżetowym były na ustabilizowanym poziomie, czy dochodziło często do różnorodnych zakłóceń oraz czy występowały znaczne odchylenia z przeciwnymi znakami. Proponowane podejście może zostać wykorzystane głównie przy ocenie dokonań jednostek budżetowych. Artykuł ma charakter normatywny
DOIDOI:10.15611/pn.2015.399.21
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kes_Badanie_nierownomiernosci_odchylen_w_kontroli.pdf 567,67 KB
Score (nominal)10
Citation count*2 (2020-07-11)
Additional fields
Tyt_nrRachunkowość a controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back