Wpływ ataków terrorystycznych na popyt i podaż w usługach turystycznych

Jerzy Sokołowski

Abstract

The article refers to the influence of terrorist attacks on demand and supply in tourist services. The research included Egypt, Turkey and Tunisia, which, because of their location, climate and political potential are very popular among European tourists, including Polish. The aim of the article is to find an answer to the question: how terrorist attacks affected the demand and supply of tourist services. For the analysis and estimation of the phenomenon popular online websites Holdaycheck and Tripadvisor were used. Working hypotheses were also formulated that were verified. The research showed that in the period of increase of terrorist attacks the demand for tourist services in the studied destinations had significantly decreased. The effect of the attacks was also shutting down a number of hotels. The loss of tourists in these countries was varied regionally. Hotels tried to counter the decline in demand for tourist services, significantly lowering the prices of services.
Author Jerzy Sokołowski (EMaT / DEaEP)
Jerzy Sokołowski,,
- Department of Economics and Economic Policy
Other language title versionsThe impact of terroristic attacks on demand and supply in tourist services.
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No487
Pages283-292
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishataki terrorystyczne, popyt, podaż, usługi turystyczne, ceny usług
Keywords in Englishterrorist attacks, demand, supply, tourist services, prices of services
Abstract in PolishArtykuł dotyczy wpływu ataków terrorystycznych na popyt i podaż w usługach turystycznych. Badaniem objęto trzy kraje: Egipt, Turcję i Tunezję, które ze względu na położenie, klimat i względną stabilność polityczną cieszyły się dużą popularnością wśród turystów europejskich, w tym polskich. Celem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak ataki terrorystyczne wpływały na popyt i podaż usług turystycznych? Do analiz i oceny zjawiska wykorzystano głównie dane turystycznych portali internetowych Holdaycheck i Tripadvisor. W publikacji sformułowano również szereg hipotez badawczych, które poddano weryfikacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że w okresie nasilenia ataków terrorystycznych popyt na usługi turystyczne w badanych destynacjach istotnie spadł. Efektem zamachów było też zamknięcie wielu hoteli. Ubytek turystów w tych krajach był zróżnicowany regionalnie. Hotele starały się przeciwdziałać spadkowi popytu na usługi turystyczne, obniżając istotnie ceny świadczeń.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.487.25
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43669
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sokolowski_Wplyw_atakow_terrorystycznych_na_popyt_i.pdf 1,23 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrPolityka ekonomiczna
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back