Udzielanie zamówień publicznych w trybie partnerstwa innowacyjnego

Grzegorz Klich

Abstract

Under the new European Union directives regulating public procurement, an additional, previously unknown mode of awarding the contract called innovation partnership was introduced. It is a competitive procedure which allows, in a single proceeding, both the development and purchase of innovative supplies, services or works. The innovative partnership is a manifestation of the ever-increasing emphasis placed by the European Union institutions on supporting innovation in various EU policies and the anticipated role that innovation should play in public procurement. However, the innovative partnership procedure of awarding the public procurement contracts leads to certain difficulties resulting from the construction of this procedure, that are manifested both in the spheres of law and practice. A detailed analysis of these problems is the subject of this paper
Author Grzegorz Klich (MISaF / DoEL)
Grzegorz Klich,,
- Department of Economic Law
Other language title versionsThe procurement award procedure of innovation partnership
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No540
Pages105-115
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpartnerstwo innowacyjne, zamówienia publiczne, tryby udzielania zamówień Publicznych
Keywords in Englishinnovation partnership, public procurement, public procurement award procedures
Abstract in PolishNa gruncie nowych dyrektyw Unii Europejskiej, regulujących zamówienia publiczne, wprowadzono dodatkowy, nieznany wcześniej tryb udzielania zamówienia – partnerstwo innowacyjne. Jest to procedura konkurencyjna, umożliwiająca – w ramach jednego postępowania – opracowanie oraz zakup dostaw, usług lub robót budowlanych o charakterze innowacyjnym. Partnerstwo innowacyjne stanowi przejaw stale wzrastającego nacisku, jaki instytucje Unii Europejskiej kładą na wspieranie innowacji w ramach unijnych polityk oraz przewidywanej roli, jaką mają w tym względzie odegrać zamówienia publiczne. Procedura udzielania zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego niesie jednak ze sobą pewne trudności wynikające z konstrukcji tego trybu, przejawiające się w sferze zarówno praktycznej, jak i prawnej. Analiza tych zagadnień stanowi przedmiot niniejszego opracowania
DOIDOI:10.15611/pn.2018.540.09
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140920
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Klich_Udzielanie_zamowien_publicznych.pdf 654,72 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back