Niestandardowe rozwiązania zastosowania design thinking w programowaniu strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego miasta

Dorota Rynio

Abstract

Global economy meets new challenges of cities. One of contemporary determinants of the world is leading to balanced development, which influences the quality of life of population. Satisfaction of needs of citizens happens more and more often with the participation of population. It influences the effects of strategic management of the city. There is a wide range of methods and instruments of strategic management of the city socio-economic development. One of them is codecision and design thinking. This method concentrates on resolving people’s needs. The activities are conducted in a process consisting of a few stages and none of them can be ignored. An interdisciplinary design thinking team works to solve a problem. As a result of positive process of design thinking, the innovative and/or creative problem solution arises. The solution is adjusted to citizen’s needs.
Author Dorota Rynio (ES / DSEaLGA)
Dorota Rynio,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsDesign thinking customized solutions used in the strategic programming of socio-economic development of a city
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No467
Pages92-101
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdesign thinking, miasto, zarządzanie, strategia
Keywords in Englishdesign thinking, city, management, strategy
Abstract in PolishGospodarka globalna stawia nowe wyzwania przed miastami. Jedną z determinant współczesnego świata jest dążenie do zrównoważonego rozwoju, wpływającego na jakość życia społeczeństwa. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców odbywa się coraz częściej przy partycypacji społeczeństwa, co wpływa na dopasowanie efektów zarządzania strategicznego miastem. W szerokim zestawie metod i narzędzi zarządzania strategicznego rozwojem społeczno-gospodarczym miasta jedną z możliwości współdecydowania daje design thinking. Metoda ta koncentruje się na rozpoznaniu potrzeb ludzi. Działania są prowadzone w formie procesu składającego się z kilku etapów, z których żadnego nie można pominąć. Interdyscyplinarny zespół design thinking pracuje nad rozwiązaniem problemu. W efekcie pozytywnie przeprowadzonego design thinking powstaje innowacyjne i/lub kreatywne rozwiązanie problemu, które jest dopasowane do potrzeb mieszkańców.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.467.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40705
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Rynio_Niestandardowe_rozwiazania_zastosowania_design_thinking.pdf 819,07 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrRegiony, metropolie, miasta
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back