Chinese Mergers and Acquisitions on the European Market in the Chemical Sector

Karolina Łopacińska

Abstract

The article focuses on the case study analysis of selected Chinese companies which concluded agreements such as mergers and acquisitions on the European market in the chemical sector between 2005 and 2015, that is: the agreements between BorsodChem Zrt and Wanhua Industrial Group, as well as between Pirelli and National Chemical Corp. The purpose of the paper is to recognise the premises and results of those investments. Therefore, first specifics of the Chinese chemical sector and the characteristics of the analysed companies have been presented. Then the analysis of the premises, the strategic goals, as well as the course of the agreements and the implications of these forms of integration, in the context of shaping the economic strength, position and direction of strategic growth of companies on the European market have been presented.
Author Karolina Łopacińska (ES / DIER)
Karolina Łopacińska,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsChińskie fuzje i przejęcia na rynku europejskim w sektorze chemicznym
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No486
Pages24-35
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishfuzje, przejęcia, chińskie przedsiębiorstwa, sektor chemiczny
Keywords in Englishmergers, acquisitions, M&A, Chinese companies, chemical sector
Abstract in PolishArtykuł koncentruje się na opartej na metodzie case study analizie wybranych przypadków porozumień typu fuzji i przejęć, dokonanych przez firmy chińskie na europejskim rynku, w sektorze chemicznym, w latach 2005–2015, tj. na porozumieniu BorsodChem Zrt i Wanhua Industrial Group, a także Pirelli i National Chemical Corp. Celem artykułu jest rozpoznanie przesłanek oraz skutków tych inwestycji. Punktem wyjścia do analizy przypadków było przedstawienie specyfiki sektora chemicznego oraz charakterystyki badanych firm. Następnie podjęto analizę przesłanek, strategicznych celów, przebiegu oraz skutków nawiązania tych form integracji w kontekście kształtowania siły ekonomicznej, pozycji oraz kierunków rozwoju strategicznego firm na rynku europejskim.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.486.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43403
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Lopacinska_Chinese_mergers_and_acquisitions_on.pdf 438,22 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back