Charakterystyka nienasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w rybach

Wojciech Sąsiadek , Jacek Michalski , Piotr Ulatowski

Abstract

Fats are one of the basic ingredients of food. They store and supply energy, thermally insulate, form lipid membranes, are carriers of many vitamins (A, D, E, K) and lipophilic substances. The quantity and quality of fats in the diet and their composition have a significant impact on human health. Particularly important components of fats are unsaturated fatty acids, including ω-3 and ω-6 groups. The purpose of this work was to characterize the polyunsaturated fatty acids present in fish and their effect on the human body. At the beginning, the nomenclature, structure, division of unsaturated fatty acids and rancidity are discussed. The sources of fatty acids, their transformations and functions in the human body as well as the influence on some diseases are also presented. Just like historically whale oil, so now other fats and their fractions are increasingly used in medicine
Author Wojciech Sąsiadek (EaE / IChaFT / DBCh)
Wojciech Sąsiadek,,
- Department of Bioorganic Chemistry
, Jacek Michalski (EaE / IChaFT / DBCh)
Jacek Michalski,,
- Department of Bioorganic Chemistry
, Piotr Ulatowski
Piotr Ulatowski,,
-
Other language title versionsCharacteristics of unsaturated fatty acids from fish
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No542
Pages161-176
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polish ryby, nienasycone kwasy tłuszczowe, n-3, n-6, omega-3 i -6, kwas linolowy, kwas α-linolenowy
Keywords in EnglishFish, Unsaturated Fatty Acids, N-3, Nn-6, Omega-3 and -6, Linoleic Acid, α-linolenic Acid
Abstract in PolishTłuszcze są jednym z podstawowych składników żywności. Pełnią funkcję zapasową, izolują termicznie, wchodzą w skład błon lipidowych, są nośnikami wielu witamin (A, D, E, K) i substancji lipofilnych. Ilość i jakość dostarczanych tłuszczów w diecie oraz ich skład mają istotny wpływ na zdrowie człowieka. Szczególnie ważnymi składnikami tłuszczów są nienasycone kwasy tłuszczowe, m.in. grup n-3 i n-6 (tzw. omega-3 i -6). Celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych obecnych w rybach oraz ich wpływu na organizm człowieka. Na wstępie ogólnie omówiono nazewnictwo, budowę, podział nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz jełczenie. Przedstawiono także źródła kwasów tłuszczowych, ich przemiany i funkcje w organizmie człowieka oraz ich wpływ na niektóre choroby. Tak jak historycznie tran wielorybi, tak obecnie i inne tłuszcze oraz ich frakcje są coraz powszechniej stosowane w medycynie
DOIDOI:10.15611/pn.2018.542.12
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141021
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sasiadek_Michalski_Ulatowski_Charakterystyka_nienasyconych_kwasow_tluszczowych.pdf 1,34 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back