Realizacja strategii w instytucji publicznej

Halina Chrzanowska

Abstract

The aim of the article is to present the strategy of the Social Insurance Institution in 2010-2020, discuss the direction of changes introduced by ZUS, describe how to choose tools to implement transformations, as well as the relationship on the method adopted to implement the strategy in the form of a Balanced Scorecard. The research covered the validity of the assumptions adopted in the strategy and what effects occurred after achieving the intended goals. The analysis of issues was carried out using literature on the subject of documents created by social opinion research centers, as well as using their own long-term experience in the issues of strategy implementation. The previous assumptions adopted by ZUS have been implemented, which is confirmed by the conducted research. It should be noted that the mere establishment of a strategy by definition leads to development in a multi-annual perspective.
Author Halina Chrzanowska (WUE)
Halina Chrzanowska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsImplementation of the strategy in public institution
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No506
Pages18-32
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishstrategia, Zrównoważona Karta Wyników, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Keywords in Englishstrategy, Balanced Scorecard, Social Insurance Institution
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie strategii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2010-2020, omówienie kierunku wprowadzanych przez ZUS zmian, opisanie sposobu doboru narzędzi do wprowadzenia i realizacji przekształceń, a także relacji w sprawie przyjętej metody do realizacji strategii w postaci Zrównoważonej Karty Wyników. Badaniu podlegała trafność przyjętych w strategii założeń oraz jakie skutki wystąpiły po osiągnięciu zamierzonych celów. Analizę zagadnień przeprowadzono z wykorzystaniem literatury przedmiotu dokumentów utworzonych przez ośrodki badań opinii społecznej, a także z wykorzystaniem własnych wieloletnich doświadczeń w problematyce realizacji strategii. Przyjęte przez ZUS założenia zostały zrealizowane, co potwierdzają przeprowadzone badania. Należy też zauważyć, że już samo ustanowienie strategii z założenia prowadzi do rozwoju w wieloletniej perspektywie.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.506.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/50129
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chrzanowska_realizacja_strategii_w_instytucji_publicznej.pdf 880,06 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back