Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w działalności gospodarczej

Paulina Żuczkowska

Abstract

The article raises a subject of social and health insurance contributions, which must be paid by people who carry on business. Described institution deals with levy contributions and the fund where all financial resources are kept. All contributions were characterized in detail. Likewise, a reader can find concessions of social contributions. Social and health contributions are compered in time. The main goals of this article are: provide descriptions of contributions paid to Social Insurance Institution and present concession of these contributions. During writing the article following research methods were used: jural acts analysis, literature study, conclusion by analogy, deduction and induction.
Author Paulina Żuczkowska (WUE)
Paulina Żuczkowska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsSocial and health insurance in business
Pages85-91
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957982, 182 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishskładki na ubezpieczenia społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ulga na start, preferencyjne składki, mały ZUS
Keywords in Englishsocial insurance contributions, health insurance contribution, Social Insurance Institution (ZUS), concession for start, preferential contributions, small ZUS
Abstract in PolishArtykuł porusza temat składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które muszą być opłacane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przedstawiono instytucję zajmującą się poborem składek oraz fundusz, na którym są przechowywane. W tekście omówiono wszystkie składki płacone przez przedsiębiorców, pokazano ich stawkę procentową oraz wartości w złotych. Zostały również scharakteryzowane ulgi, z których może skorzystać właściciel działalności gospodarczej. Dodatkowo zaprezentowano zmianę w czasie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Celami artykułu są opisanie składek płaconych przez przedsiębiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przedstawienie sytuacji, w których można te składki obniżyć. W artykule zastosowano metody badawcze, takie jak: analiza aktów prawnych oraz literatury, wnioskowanie przez analogię, indukcję i dedukcję.
Languagepl polski
File
Zuczkowska_Ubezpieczenia_spoleczne_i_zdrowotne_w_dzialalnosci_gospodarczej.pdf 317,19 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back