Skomplikowane problemy praktyczne i procesy dydaktyczne: identyfikacja problemów i kierunki badań

Ryszard Kłeczek , Monika Hajdas , Sylwia Wrona

Abstract

The goal of the article is to present the current state of knowledge and to identify the gap in knowledge of didactic processes in teaching management at the higher education level, when taking into account the category of complicated (wicked) problems. The article was prepared on the basis of literature review. Based on the problem identified in this article, its authors carry out the research on didactic processes that combine lectures and exercises with students’ work on project challenges formulated by enterprises from the Wroclaw Technology Park, cooperating in the project “Market innovations - design and implementation”. The results of particular investigations will be presented in subsequent articles.
Author Ryszard Kłeczek (ES / IM / DPM)
Ryszard Kłeczek,,
- Department of Principles of Marketing
, Monika Hajdas (ES / IM / DMM)
Monika Hajdas,,
- Department of Marketing Management
, Sylwia Wrona (ES / IM / DPM)
Sylwia Wrona,,
- Department of Principles of Marketing
Other language title versionsComplicated (Wicked) Practical Problems and Teaching Management at University: Identification of Problems and Directions of Research
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No5 (376)
Pages131-138
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdoświadczenia użytkownika, problemy skomplikowane, dydaktyka w szkole wyższej, innowacyjny model dydaktyczny
Keywords in Englishuser experience, wicked problems, higher education, innovative didactic model
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie stanu wiedzy i luki w badaniach zależności między treściami procesów dydaktycznych i rozwiązywaniem praktycznych problemów menadżerskich. Artykuł został przygotowany na podstawie przeglądu literatury. Na podstawie problemu zidentyfikowanego w niniejszym artykule, autorzy realizują serię badań procesów dydaktycznych łączących wykłady i ćwiczenia z pracami studentów nad wyzwaniami projektowymi sformułowanymi przez przedsiębiorstwa z Wrocławskiego Parku Technologicznego, współpracujące w projekcie pt. Innowacje rynkowe – projektowanie i wdrażanie”. Wyniki tych badań zostaną przedstawione w kolejnych artykułach.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-1f6d338f-4605-4701-98b2-d13d5f5985a8?q=bwmeta1.element.desklight-77b31f58-66ba-4f0b-b1d8-8e751b2cc5f4;13&qt=CHILDREN-STATELESS
Languagepl polski
File
Kleczek_Hajdas_Wrona_Skomplikowane_problemy_praktyczne.pdf 395,81 KB
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back