Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju

Cezary Pawlonka

Abstract

The article presents the concept of socially sustainable development concerning the analysis of the distribution of social welfare and standard of living. The paper aim is to show the impact of globalization, multinational trade, and foreign investments on social development. This research refers directly to the assumptions of the concept of sustainable development theory, with particular emphasis on sustainability and developmental justice in the social aspect. The study presents a theoretical background of sustainable social development in macroeconomics, development economics and social policy science. The justification for the validity of the theory is support by examples of the measurement of sustainable social development in Poland and the Lower Silesia Voivodship. The HDI, LHDI, and Gini index were used mainly to analyze social development.
Author Cezary Pawlonka (WUE)
Cezary Pawlonka,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsSocial aspects of sustainable development
Journal seriesRynek - Społeczeństwo - Kultura, ISSN 2300-5491, e-ISSN 2449-948X, (B 6 pkt)
Issue year2018
No4 (30)
Pages28-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, globalizacja, ekonomia rozwoju, ekonomia zrównoważonego rozwoju
Keywords in English sustainable development, globalization, development economics, economics of sustainable development
Abstract in PolishArtykuł przedstawia pojęcie zrównoważonego rozwoju społecznego (ang. social sustainable development and/or growth), w odniesieniu do analizy podziału dobrobytu społecznego i poziomu życia. Autor skupił się na wpływie globalizacji handlu i inwestycji zagranicznych na rozwój społeczny. Badania te odnoszą się bezpośrednio do założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem trwałości oraz sprawiedliwości rozwoju w aspekcie społecznym. Opracowanie przedstawia teoretyczne ugruntowanie zrównoważonego rozwoju społecznego w makroekonomii, ekonomii rozwoju i nauce o polityce społecznej. Uzasadnienie ważności podejmowanych badań zostało poparte przykładami pomiaru zrównoważonego rozwoju społecznego w Polsce i w województwie dolnośląskim. Do analizy rozwoju społecznego posłużyły przede wszystkim wskaźniki HDI i Giniego.
URL http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk-4-2018-pawlonka-spoleczne-aspekty-zrownowazonego-rozwoju.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back