Partnerstwo trójsektorowe jako źródło lokalnego kapitału społecznego

Bożena Kuchmacz

Abstract

Currently on a specific territory of the social system an important source of social capital is partnership formed among the representatives of the economic, public and social life sectors. Creating the conditions for good three-sector cooperation contributes to strengthening local initiatives and integration among local leaders. The aim of the research article is to present the issues and conceptual scope of the partnership, as well as to determine the benefits of the three-sector cooperation. The study was conducted in the eastern part of the Bory Dolnośląskie in the years 2008-14. In this area there were identified potential partners for the three-sector cooperation, set out the strengths and weaknesses of individual sectors and determined the advantages resulting from the cooperation of partners. The result of building of the three sector partnership as a source of local social capital was the improvement of the quality of life of residents in the study area
Author Bożena Kuchmacz (EMaT)
Bożena Kuchmacz,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsThree sector partnership as a source of local social capital
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No391
Pages266-274
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpartnerstwo trójsektorowe, lokalny kapitał społeczny, strumienie korzyści
Keywords in Englishthree sectors partnership, local social capital, streams of benefits
Abstract in PolishObecnie na określonym terytorium systemu społecznego istotnym źródłem kapitału społecznego jest partnerstwo trójsektorowe utworzone pomiędzy przedstawicielami sektora gospodarczego, publicznego i społecznego. Stworzenie warunków do dobrej współpracy trójsektorowej przyczynia się do wzmocnienia lokalnych inicjatyw oraz wzajemnej integracji lokalnych liderów. Celem badawczym artykułu jest przedstawienie problematyki i zakresu pojęciowego partnerstwa, jak również określenie, jakie korzyści płyną ze współpracy trójsektorowej. Badania przeprowadzono we wschodniej części Borów Dolnośląskich w latach 2008–2014. Na tym obszarze zidentyfikowano potencjalnych partnerów do współpracy trójsektorowej, określono silne i słabe strony poszczególnych sektorów oraz korzyści wynikające ze współpracy partnerów. Efektem zbudowania partnerstwa trójsektorowego jako źródła lokalnego kapitału społecznego była poprawa jakości życia mieszkańców na badanym obszarze
DOIDOI:10.15611/PN.2015.391.28
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kuchmacz_Partnerstwo_trojsektorowe_jako_zrodlo_lokalnego.pdf 105,57 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGospodarka lokalna w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back