Partnerstwo trójsektorowe jako źródło lokalnego kapitału społecznego

Bożena Kuchmacz

Abstract

Currently on a specific territory of the social system an important source of social capital is partnership formed among the representatives of the economic, public and social life sectors. Creating the conditions for good three-sector cooperation contributes to strengthening local initiatives and integration among local leaders. The aim of the research article is to present the issues and conceptual scope of the partnership, as well as to determine the benefits of the three-sector cooperation. The study was conducted in the eastern part of the Bory Dolnośląskie in the years 2008-14. In this area there were identified potential partners for the three-sector cooperation, set out the strengths and weaknesses of individual sectors and determined the advantages resulting from the cooperation of partners. The result of building of the three sector partnership as a source of local social capital was the improvement of the quality of life of residents in the study area
Autor Bożena Kuchmacz (EZiT)
Bożena Kuchmacz
- Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Inne wersje tytułuThree sector partnership as a source of local social capital
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr391
Paginacja266-274
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimpartnerstwo trójsektorowe, lokalny kapitał społeczny, strumienie korzyści
Słowa kluczowe w języku angielskimthree sectors partnership, local social capital, streams of benefits
Streszczenie w języku polskimObecnie na określonym terytorium systemu społecznego istotnym źródłem kapitału społecznego jest partnerstwo trójsektorowe utworzone pomiędzy przedstawicielami sektora gospodarczego, publicznego i społecznego. Stworzenie warunków do dobrej współpracy trójsektorowej przyczynia się do wzmocnienia lokalnych inicjatyw oraz wzajemnej integracji lokalnych liderów. Celem badawczym artykułu jest przedstawienie problematyki i zakresu pojęciowego partnerstwa, jak również określenie, jakie korzyści płyną ze współpracy trójsektorowej. Badania przeprowadzono we wschodniej części Borów Dolnośląskich w latach 2008–2014. Na tym obszarze zidentyfikowano potencjalnych partnerów do współpracy trójsektorowej, określono silne i słabe strony poszczególnych sektorów oraz korzyści wynikające ze współpracy partnerów. Efektem zbudowania partnerstwa trójsektorowego jako źródła lokalnego kapitału społecznego była poprawa jakości życia mieszkańców na badanym obszarze
DOIDOI:10.15611/PN.2015.391.28
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Kuchmacz_Partnerstwo_trojsektorowe_jako_zrodlo_lokalnego.pdf 105,57 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tyt_nrGospodarka lokalna w teorii i praktyce
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót