Uprawnienia zbywalne do emisji gazów cieplarnianych jako innowacja finansowa

Grażyna Borys , Wojciech Krawiec

Abstract

Tradeable greenhouse gas discharge permits are the subject of the study since, by nature, they represent the key component of the European emission trading scheme, whereas the purpose of the study is the identification and also the analysis of formal (legal) and non-formal reasons for approaching trading permits as financial innovations of regional (European) range and local (national) range. The identification was conducted by presenting the essence of the discussed permits and their brief characteristics, supported by the statistical elements from Polish auctions of GHG discharge permits.
Author Grażyna Borys (EMaT / DFaA)
Grażyna Borys,,
- Department of Finance and Accounting
, Wojciech Krawiec (EMaT / DFaA)
Wojciech Krawiec,,
- Department of Finance and Accounting
Journal seriesStudia Prawno-Ekonomiczne, ISSN 0081-6841, e-ISSN 2450-8179, (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol104
Pages223-234
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishhandel emisjami; uprawnienia zbywalne do emisji; innowacje finansowe
Keywords in Englishemission trading; tradeable allowances for emission; financial innovation
Abstract in PolishPrzedmiotem opracowania są uprawnienia zbywalne do emisji gazów cieplarnianych, które, z natury rzeczy, są kluczowym elementem konstrukcji europejskiego systemu handlu emisjami, natomiast jego celem stała się identyfikacja, a następnie analiza formalnych (prawnych) i pozaformalnych przesłanek postrzegania uprawnień do emisji w kategoriach innowacji finansowych o zasięgu re gionalnym (europejskim) i lokalnym (krajowym). Identyfikacja została poprzedzona naświetleniem istoty uprawnień i krótką ich charakterystyką, wzbogaconą elementami statystyki polskich aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
DOIDOI:10.26485/SPE/2017/104/12
URL http://ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=69
Languagepl polski
File
Borys_Krawiec_Uprawnienia_zbywalne_do_emisji_gazow.pdf 733,28 KB
Score (nominal)12
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back