Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych - geneza i cele

Maciej Kalwasiński

Abstract

The increasing role of China and developing countries in the global economy is not reflected in their role in the global economic governance. IMF and the World Bank Group, which are dominated by the Western countries, remain the pillars of the global economic order. Confronted with sluggish and insufficient reform of the crucial multilateral financial institutions, China initiates the creation of the alternative institutions − in part complementary, in part competitive with the existing ones. Asian Infrastructure Investment Bank is one such initiative. The purpose of this article is to present AIIB’s roots in particular the reasons which led China to create a new regional development bank and other countries’ motives to join the inititative as well as to discribe the AIIB’s structure and objectives. The analysis carried out in the article indicates a significant change in the structure of the international system, departing from the unipolar system, and the growing influence of China in the international arena.
Author Maciej Kalwasiński (ES / DIER)
Maciej Kalwasiński,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsThe Asian Infrastructure Investment Bank - origin and objectives
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No1 (13)
Pages23-39
Publication size in sheets0.8
Keywords in PolishChiny, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, AIIB, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy
Keywords in EnglishChina, Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, International Monetary Fund, World Bank
Abstract in PolishRosnąca rola Chin i innych gospodarek wschodzących w globalnej gospodarce nie znajduje odzwierciedlenia w ich roli w globalnym władztwie ekonomicznym. Filarami światowego ładu finansowego pozostają zdominowane przez bogate kraje Zachodu – MFW i Grupa Banku Światowego. Wobec powolnych i niewystarczających reform najważniejszych międzynarodowych instytucji finansowych Chiny są inicjatorem tworzenia instytucji alternatywnych – w części komplementarnych, a w części konkurencyjnych wobec już istniejących. Jedną z nich jest Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Celem artykułu jest przedstawienie genezy powołania banku, w tym przede wszystkim powodów, które skłoniły Chiny do utworzenia nowego regionalnego banku rozwoju, a inne kraje − do przystąpienia do chińskiej inicjatywy oraz struktury i celów działalności instytucji. Przeprowadzona w artykule analiza wskazuje na istotną zmianę w strukturze systemu międzynarodowego, odchodzącego od systemu jednobiegunowego, i rosnące wpływy Chin na arenie międzynarodowej.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.1.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40599
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kalwasinski_Azjatycki_bank_inwestycji_infrastrukturalnych_geneza.pdf 386,3 KB
Score (nominal)11
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back