Problemy rynku usług płatniczych w Polsce po zmianach regulacyjnych

Grażyna Woźniewska

Abstract

In Poland, the market of payment services users and providers is young and dynamic. For ten years there were no coherent regulation on payment services market. In 2011, there was passed the first Act on payment services in the Polish market. That legal framework should ensure the coordination of national provisions on prudential requirements, the access of new payment service providers to the market, information requirements, and the respective rights and obligations of payment services users and providers. The main aim of this paper is to characterize of payment service providers market and to present the principles of new regulation on payment services market in Poland
Author Grażyna Woźniewska (MISaF / IZF / KB)
Grażyna Woźniewska,,
- Katedra Bankowości
Other language title versionsProblems on Payment Services Market in Poland After Regulation Changes
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, [Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia], ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol49
No4
Pages685-694
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishusługi płatnicze, regulacje rynku usług płatniczych
Keywords in Englishpayment services, regulation on payment services market
Abstract in PolishW Polsce rynek usług płatniczych jest młody i dynamiczny. Przez 10 pierwszych lat nie był regulowany,dopiero w 2011 r. została uchwalona ustawa o usługach płatniczych. W ostatnim czasie można zaobserwować wysoką aktywność regulacyjną w obszarze usług płatniczych zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Celem artykułu jest charakterystyka zmian zachodzących na rynku podmiotów świadczących usługi płatnicze w Polsce, w tym identyfikacja problemów i zagrożeń wynikających z regulacji
DOIDOI:10.17951/h.2015.49.4.685
URL https://journals.umcs.pl/h/article/view/743
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
File
Wozniewska_Problemy_ rynku_uslug_ platniczych.pdf 228,16 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back